Jak zostać członkiem STPJM Drukuj Email

Członkowie STPJM dzielą się na rzeczywistych, kandydatów, wspierających i honorowych.

Członkiem rzeczywistym lub kandydatem STPJM może zostać obywatel polski lub cudzoziemiec, który spełni następujące warunki:

  1. Posługuje się Polskim Językiem Migowym
  2. Wypełni deklarację członkowską
  3. Wypełni kwestionariusz osobowy
  4. Spełni wymagania określone w Regulaminie przyjęć do STPJM
  5. Uzyska rekomendację dwóch członków rzeczywistych STPJM
  6. Uzyska pozytywną opinię Komisji Kwalifikacyjnej
  7. Zostanie przyjęty przez Zarząd STPJM
  8. Opłaci składkę członkowską