Kodeks etyczny

Kodeks etyczny to zbiór wytycznych i wskazówek, przewodnik służący wspieraniu tłumacza języka migowego w etycznym postępowaniu podczas wykonywania obowiązków związanych z tłumaczeniem oraz w dążeniu do profesjonalizmu. Choć przede wszystkim kodeks przeznaczony jest dla tłumaczy języka migowego, znajomość zasad w nim ujętych, może być pomocna również dla głuchych i słyszących odbiorców tłumaczenia.

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego opracowało kodeks, który poleca swoim członkom oraz wszystkim osobom korzystającym z usług tłumaczenia. Prace nad Kodeksem przebiegały w kilku etapach:

  1. Przygotowaniem projektu Kodeksu zajmowała się kilkuosobowa grupa członków STPJM specjalnie do tego celu wyznaczona.
  2. Projekt został przedstawiony pozostałym członkom STPJM i poddany szczegółowej dyskusji.
  3. Po uwzględnieniu poprawek zgłoszonych przez członków STPJM Kodeks został przedstawiony do konsultacji w środowisku tłumaczy PJM oraz osób Głuchych.
  4. Po rozważeniu “zewnętrznych” uwag i komentarzy dotyczących Kodeksu, jego ostateczna wersja została zatwierdzona przez Zarząd STPJM Uchwałą z dnia 30.06.2009.

Kodeks można pobrać w dziale Dokumenty.