Oceń tłumacza

Osoby korzystające z usług tłumaczenia świadczonych przez tłumaczy będących członkami STPJM zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Po odbytym tłumaczeniu w ankiecie można wyrazić swoje zdanie na temat pracy naszego tłumacza.