Bibliografia

Ta sekcja została przygotowana z myślą o tłumaczach, którzy są zainteresowani samodzielnym pogłębianiem wiedzy na tematy związane z tłumaczeniem języka migowego oraz doskonaleniem swoich umiejętności tłumaczeniowych. Tutaj znajdą propozycje lektur służących rozwojowi zawodowemu, ciekawe informacje dotyczące tłumaczenia, anegdoty tłumaczeniowe itp.

Nowości

 • Biernacka, A., Kalata-Zawłocka, A. (2024) „Etyka tłumaczy ustnych języków fonicznych i tłumaczy języków migowych. Od teoretycznych rozważań do praktycznych rozwiązań”, Między Oryginałem a Przekładem, Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • Książka znakomitej tłumaczki Elżbiety Tabakowskiej – Tłumacząc się z tłumaczeniaPolecamy!
 • Zbiór artykułów autorstwa polskich specjalistów z dziedziny tłumaczenia pisemnego i ustnego pod redakcją Magdaleny Kizeweter i Andrzeja Kopczyńskiego, powstały po konferencji “Jakość i ocena tłumaczenia” zorganizowanej w 2007 roku przez Instytut Filologii Angielskiej SWPS.
 • UNHCR opracował podręcznik o charakterze szkoleniowym dla tłumaczy pracujących z uchodźcami i osobami, którzy ubiegają o azyl. World Association of Sign Language Interpreters (WASLI) poleca lekturę, która jest pomocna dla tłumaczy języka migowego. Zachęcamy do przejrzenia materiału i rozważenia go przydatnych do warsztatu zawodowego tłumaczy języka migowego.
 • Zbiór e-artykułów autorstwa światowych specjalistów z dziedziny tłumaczenia języka migowego na stronie internetowej StreetLeverage.
 • Zapraszamy do zapoznania się z artykułami w The Journal of Interpretation (JOI), gdzie można dowiedzieć się o pracy, perspektywie i doświadczeniu zawodowym z udziałem tłumaczy języka migowego na całym świecie.

O tłumaczeniu ustnym

 • Tryuk, M. (2007) Przekład ustny konferencyjny, Warszawa: PWN
 • Dąbska-Prokop, U. (red.) (2000) Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa: Educator
 • Hejwowski, K. (2004) Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa: PWN
 • Pisarska, A., Tomaszkiewicz, T. (1996) Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
 • Kielar, B. (2003) Zarys translatoryki, Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych UW
 • Pieńkos, J. (2003) Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki., Kraków: Zamykacze
 • Gile, D. (1995) Basic concepts and models for interpreter and translator training, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company
 • Tryuk, M. (2006) Przekład ustny środowiskowy, Warszawa: PWN
 • Wittlin, K. (2006) „Model profesjonalizacji rynku tłumaczeń ustnych w Polsce” w: Tryuk, M. (red.) Teoria i dydaktyka przekładu konferencyjnego : z badań Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: Takt
 • Mikkelson, H. (1996) „The Professionalisation of Community Interpreting” http://www.acebo.com/papers/PROFSLZN.HTM
 • Staniszewska, D. (2007) “Status training and professional development” w: Kierzkowska, D. (red.) THE WARSAW INTERNATIONAL FORUM ‘Court Interpreting and Legal Translation in the Enlarged Europe’ Warsaw, 23-25 August 2006
 • Mathers, C. (2000) “Preparation: More than just a good idea” www.geocities.com/paschmcc/Preparation.pdf
 • Kopczyński, A. (1998) „Conference Interpreter: A Ghost Or an Intruder” w: Ocena tłumaczenia ustnego. Materiały Konferencji Naukowej OB  i SP, Łódź, 8-9 VI 1996

O tłumaczeniu języka migowego

 • Frishberg, N. (1990) Interpreting: An Introduction, Silver Spring: RID Publications
 • Mindess, A. (1999) Reading Between the Signs. Intercultural Communication for Sign Language Interpreters. Intercultural Press
 • Kalata-Zawłocka, A. (2003) „Tłumacz w świecie ciszy – wokół zagadnień dotyczących tłumaczenia migowego”, Lingua Legis, Nr 11, str.19-30
 • Green, Ch. (2003) “Interpreters and ‘soft skills’: Ethics and attitude” http://www.theinterpretersfriend.com/Terpsnet/soft_skills.html
 • Stewart, D. A., Schein, J. D., Cartwright, B. E. (1998) Sign Language Interpreting: Exploring its Art and Science. Allyn and Bacon
 • Humphrey, J. H., Alcorn, B. J. (2001) So You Want to Be an Interpreter? An Introduction to Sign Language Interpreting. Amarillo, Texas: H & H Publishers
 • Kellet-Bidoli, C.J., (2001) „Spoken-language and signed-language interpretation. Are they really so different? W: Garzone, G., Viezzi, M. (red.) Interpreting in the 21st Century: Challenges and opportunities, John Benjamins
 • Bar-Tzur, D. (1999) “Integrating the interpreting service models”
 • Pliszki, A. (2006) „Tłumaczenie w języku migowym a tłumaczenia ustne w językach fonicznych” w: Tryuk, M. (red.) Teoria i dydaktyka przekładu konferencyjnego : z badań Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: Takt
 • Napier, J. (2005) Sign language interpreting. Linguistic coping strategies. Coleford, England: Douglas McLeanx

Z punktu widzenia tłumacza

 • Nęcki, Z. (2000) Komunikacja międzyludzka, Kraków: Antykwa
 • Kurcz, I. (2000) Psychologia języka i komunikacji, Warszawa: SCHOLAR
 • Kubiak-Sokół, A. (2007) Poprawnie po polsku. Poradnik językowy PWN, Warszawa: PWN