Kampania społeczna „Kim jest tłumacz?”

Tekst polski niżej

Wstęp do kampanii

Drodzy Państwo,

od 2013 roku Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego jest organizacją pożytku publicznego. W ciągu ostatnich kilku lat przekazywaliście nam swoje wpłaty z 1%, wspierając nas w podnoszeniu profesjonalizmu polskich tłumaczy języka migowego. Bardzo gorąco Wam za to dziękujemy!

Od prawie 10 lat zajmujemy się kształceniem tłumaczy PJM, ale nasza misja obejmuje także szerzenie wiedzy o tym, co to znaczy profesjonalizm tłumacza wśród odbiorców usług tłumaczeniowych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że dla wielu osób korzystających z usług tłumaczy, osób zatrudniających tłumaczy, czy też planujących podjęcie pracy w charakterze tłumacza, może nie być do końca jasne, dlaczego tłumacze powinni pracować w parach, przygotowywać się do tłumaczenia, albo przynależeć do organizacji zawodowej. Co to znaczy, że obowiązuje ich kodeks etyczny, że muszą dbać o swój nieustanny rozwój zawodowy, że mają prawo nie podjąć się tłumaczenia?

Postanowiliśmy więc z zebranych wpłat 1% sfinansować kampanię informacyjną, która dostarczy odpowiedzi na powyższe pytania. Przez kilka kolejnych tygodni będziemy publikować krótkie filmiki, nagrane przez naszych członków – głuchych i słyszących tłumaczy PJM, które pomogą przybliżyć istotę profesjonalizmu tłumacza. Zaznaczamy przy tym, że to, o czym jest mowa w filmikach, to tylko kilka najważniejszych, naszym zdaniem, jego aspektów.

Zapraszamy do oglądania i zachęcamy do dyskusji na temat zagadnień omówionych w filmikach. Czekamy na komentarze, pytania i sugestie, czego powinna dotyczyć nasza następna kampania informacyjna.

Z pozdrowieniami,

Zarząd STPJM

1. Dlaczego tłumacz powinnien pracować w teamie?

2. Dlaczego tłumacz powinien ustawicznie doskonalić swój język?

3. Dlaczego tłumacz powinien dbać o swój rozwój zawodowy?

4. Dlaczego tłumacz powinien należeć do organizacji zawodowej?

5. Dla kogo pracuje tłumacz?

6. Dlaczego tłumacz ma obowiązek wcześniej przygotować się do tłumaczenia?

7. Kto odpowiada za warunki tłumaczeniowe?

8. Dlaczego warto, aby głusi i słyszący tłumacze współpracowali między sobą?

9. Jak powinno wyglądać wynagrodzenie tłumacza?

10. Kiedy tłumacz powinien odmówić wykonania usługi tłumaczeniowej?

11. Jaka jest rola tłumacza w sytuacji tłumaczeniowej?