Nasi przyjaciele

Instytut Polskiego Języka Migowego (IPJM)

To organizacja w pewnym sensie macierzysta dla STPJM. Wielu obecnych członków naszego Stowarzyszenia poznało się dzięki przynależności do i podczas wspólpracy w IPJM. Tam też zrodził się pomysł założenia STPJM.

IPJM jest nam bliski nie tylko ze względów sentymentalnych, ale i ideologicznych. Nasi członkowie angażują się we wspólną realizację wielu projektów o charakterze społeczno-kulturowym, popularyzujących wiedzę o Polskim Języku Migowym i Kulturze Głuchych, w przyszłości może również projektów badawczych.

Zapraszamy na strony IPJM: http://www.ipjm.org.pl

KOKON – Fundacja Promocji Kultury Głuchych

Bardzo młoda organizacja (podobnie jak STPJM powstała w 2009 roku), której głównym celem jest promowanie i wspieranie rozwoju Polskiego Języka Migowego oraz kultury Głuchych między innymi poprzez zwalczanie negatywnych stereotypów na ich temat. Ludzie tworzący fundację to prawdziwi pasjonaci, od dawna zaangażowani w poprawę sytuacji społeczno-kulturowej społeczności Głuchych w Polsce. Są otwarci, pełni zapału i pomysłów i mają wielkie serca.

BORIS – Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych

Organizacja pozarządowa wspierająca inne organizacje pozarządowe. W procesie organizacji STPJM otrzymał od BORISu sporą dawkę profesjonalnego wsparcia, cennych rad i życzliwego zrozumienia. Od początku naszego istnienia uczestniczymy w szkoleniach organizowanych przez BORIS, korzystając z ich zasobów informacyjnych oraz doświadczenia. BORIS to organizacja, na którą składają się ludzie z pasją, otwarci na potrzeby innych, znający się na swojej pracy.

BORIS – dziękujemy!!!

A oto ich strony: http://www.boris.org.pl

efsli – European Forum of Sign Language Interpreters (Europejskie Forum Tłumaczy Języków Migowych)

Organizacja, której członkami są stowarzyszenia tłumaczy języka migowego z krajów europejskich. efsli powstało między innymi po to, aby wspierać rozwój profesji tłumacza języka migowego, reprezentować interesy i dbać o wizerunek tłumaczy jako profesjonalistów, inicjować przedsięwzięcia naukowe związane z tłumaczeniem języka migowego.

Dzięki członkostwu w efsli, STPJM może czerpać korzyści płynące z przynależności do tak prężnej i prestiżowej organizacji, między innymi posiada prawo głosu w sprawach dotyczących tak samego efsli, jak i działań na rzecz rozwoju tłumaczenia języka migowego w Europie.

Więcej informacji o efsli na stronie internetowej: http://efsli.org

WASLI – World Association of Sign Language Interpreters – Światowe Stowarzyszenie Tłumaczy Języka Migowego

Organizacja skupiająca w sobie organizacje tłumaczy języka migowego z całęgo świata. Obecnie WASLI liczy około 30 członków.

WASLI wspiera działania związane z rozwojem tłumaczenia języka migowego. STPJM otrzymało od WASLI bardzo cenne wsparcie w sprawach organizacyjnych i nie tylko. Eksperci WASLI do spraw tłumaczenia służą pomocą organizacyjną, merytoryczną i edukacyjną.

Obecnie STPJM rozpoczyna współpracę z WASLI, angażując się w prace grup zadaniowych dotyczących rozwoju edukacji tłumaczy języka migowego oraz tworzenia systemów ewaluacji i certyfikacji.

http://www.wasli.org/

Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS

To organizacja zawodowa tłumaczy języków fonicznych mogąca poszczycić się bogatą tradycją, długą listą osiągnięć i imponującą liczbą członków. Jej członkowie to w znacznej mierze znakomici profesjonaliści z godnym pozazdroszczenia dorobkiem zawodowym, pionierzy rozwoju środowiska tłumaczy przysięgłych w Polsce, a jednocześnie zaangażowani działacze i pasjonaci języków i przekładu. Swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem chętnie dzielą się z nowicjuszami w dziedzinie tłumaczenia oraz z kolegami z branży tłumaczeń wizualno-przestrzennych. Jesteśmy im wdzięczni za okazane zainteresowanie, wsparcie i deklarację solidarności zawodowej.

Oto adres strony internetowej PT TEPIS: http://www.tepis.org.pl

PLM – Pracownia Lingwistyki Migowej

Zespół naukowców-migomaniaków założony w 2010 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zespół został powołany do życia dzięki trzyletniemu grantowi Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Kieruje nim wielki pasjonat językoznawstwa migowego (i nie tylko) dr Paweł Rutkowski. Pracownia ma w planach realizację wielu działań związanych z badaniem Polskiego Języka Migowego, w szczególności opracowanie pierwszego korpusu PJM. W skład zespołu Pracowni wchodzą również członkowie STPJM.

Zachęcamy do odwiedzenia bardzo ciekawej strony PLM: http://www.plm.uw.edu.pl/