Mity na temat tłumaczenia

Ponieważ do tej pory o tłumaczeniu języka migowego w Polsce niewiele się mówiło, niewiele się wie, wokół istoty tłumaczenia i pracy tłumacza narosło wiele mitów, które przytaczamy poniżej wraz z argumentami na ich nieprawdziwość:

  1. NIEPRAWDA, ŻE: aby być tłumaczem wystarczy znać język.
  2. NIEPRAWDA, ŻE: wierność tłumaczenia = dosłowność.
  3. NIEPRAWDA, ŻE: jeśli tłumacz zna język, nie musi się przygotowywać do tłumaczenia.
  4. NIEPRAWDA, ŻE: tłumaczenie w SJM to po prostu tłumaczenie dosłowne.
  5. NIEPRAWDA, ŻE: CODA zawsze będzie lepszym tlumaczem niż nie-CODA.
  6. NIEPRAWDA, ŻE: dobry tłumacz nie potrzebuje pomocy drugiego tłumacza.
  7. NIEPRAWDA, ŻE: do obowiązków tłumacza należy opieka nad osoba głuchą, pomoc w załatwianiu różnych spraw i podejmowaniu decyzji, wyręczanie w sprawach dla niej trudnych.
  8. NIEPRAWDA, ŻE: nie trzeba rozumieć tego, co się tłumaczy.