Dokumenty Stowarzyszenia

Statut STPJM

Regulaminy

Kodeks etyczny tłumacza

Sprawozdania

Sprawozdania z działalności STPJM

Sprawozdania merytoryczne z działalności Organizacji Pożytku Publicznego STPJM

Sprawozdania finansowe z działalności STPJM