Zostań członkiem STPJM

Dlaczego warto zostać członkiem STPJM?

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego jest pierwszą organizacją w Polsce zrzeszającą tłumaczy PJM i zajmującą się profesjonalizacją tłumaczenia języka migowego. Członkostwo w STPJM jest potwierdzeniem umiejętności zawodowych i wyrazem zaufania ze strony środowiska tłumaczy PJM. Przynależność do STPJM oznacza dążenie do profesjonalizacji usług tłumaczenia, a zatem tłumaczenia wysokiej jakości w oparciu o etyczne podejście do zawodu i klienta, oraz poszanowaniu języków i kultur tłumaczenia. Po raz pierwszy w Polsce tłumacze należący do STPJM zyskują możliwość rozwoju tak zawodowego, jak i naukowego, a także doskonalenia swoich umiejętności w zorganizowanej współpracy z innymi tłumaczami.

Po raz pierwszy tłumacze PJM mają możliwość czynnego włączenia się w budowę i rozwój środowiska tłumaczy i kształtowania wizerunku tłumacza – profesjonalisty. W ramach działalności w STPJM tłumacze mają okazję nawiązywać i umacniać kontakty zawodowe, wymieniać się doświadczeniami i współpracować z kolegami – tłumaczami, korzystać z wzajemnej pomocy. Dodatkowo, nasi tłumacze mają dostęp do informacji i materiałów przeznaczonych wyłącznie dla członków STPJM.

Jak dołączyć do STPJM?

Jeśli chcesz przynależeć do jedynej w Polsce, społeczności zrzeszającej profesjonalnych i aktywnych zawodowo tłumaczy polskiego języka migowego i razem z nimi zmieniać na lepsze rzeczywistość naszego rynku, uczyć się od siebie wzajemnie i wspierać, bądź wiedzieć czy idziesz w dobrym kierunku zawodowym, to zapraszamy do Nas.

Aby dołączyć się do STPJM, trzeba wpierw uzyskać status kandydata do STPJM. Kandydatem do STPJM może zostać pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, także zamieszkały poza granicami Polski, mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych. Kandydat do STPJM nie jest członkiem Stowarzyszenia, lecz osobą odbywająca okres przygotowawczy, chcąca w przyszłości zostać członkiem STPJM. Stowarzyszenie sprawuje pieczę nad kandydatami do STPJM – służy głosem doradczym i wspiera kandydatów w okresie przygotowawczym.

Aby dołączyć do Stowarzyszenia należy:

Spotkanie kandydatów do STPJM z Zarządem STPJM odbywają się w pierwszym kwartale każdego roku. Terminy naboru ogłaszamy pod koniec ostatniego kwartału każdego roku. Zapraszamy do śledzenia informacji o naborze do Stowarzyszenia na naszych portalach społecznościowych lub na naszej witrynie internetowej bądź zgłoszenie na powyższy adres e-mailowy z dopisaniem się do listy kandydatów na STPJM.

Członkiem rzeczywistym STPJM posiadającym pełnię praw członkowskich, może zostać osoba, której zaprezentowane umiejętności zawodowe oraz etyczna postawa zyskają akceptację Komisji Kwalifikacyjnej STPJM.

Członkiem kandydatem STPJM może na okres dwóch lat zostać osoba, która jest w trakcie procesu zdobywania wiedzy z zakresu tłumaczenia języka migowego, ale której umiejętności zyskają pozytywną ocenę Komisji Kwalifikacyjnej STPJM. Po tym okresie członkostwo może zostać zmienione na rzeczywiste. Członek kandydat posiada prawa i obowiązki członka rzeczywistego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

Członkiem wspierającym STPJM może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zostanie przyjęta przez Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji, określającej rodzaj i wysokość świadczeń na rzecz STPJM. Członek wspierający posiada prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym oraz prawa określone regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Główny.

Członkiem honorowym STPJM może zostać osoba zasłużona dla społeczności tłumaczy Polskiego Języka Migowego w Polsce.