Dla tłumaczy

Szkolenie na żądanie dla STPJM Array Drukuj Array  Email

W 2010 roku, podczas konferencji "Synergy - Moving Forward Together" zorganizowanej przez EFSLI w Glasgow, Zarząd organizacji zapowiedział wdrożenie nowej opcji szkoleniowej dla swoich stowarzyszeń członkowskich - szkoleń na żądanie ("Training on demand").

Narodowe stowarzyszenia tłumaczy języków migowych mają możliwość skorzystania ze szkolenia dopasowanego do potrzeb tłumaczy w ich kraju. Spośród wielu zgłoszeń EFSLI wybrało kilka, które zostanązrealisowane w ciągu kilku najbliższych lat. W styczniu tego roku pierwsze tego typu szkolenie odbyło się w Austrii. Tematem szkolenia była praca w teamie Głuchy-słyszący tłumacz. Następna w kolejności będzie Francja, w której tłumacze będą się szkolić w zakresie tłumaczenia liturgicznego. Zapotrzebowanie na szkolenie EFSLI zgłosiło również STPJM. Nasze zgłoszenie zostało rozpatrzone pozytywnie i możemy z dumą ogłosić, że w 2013 roku polscy tłumacze PJM będą mieli szansę wziąć udział w szkoleniu "Tłumaczenie języka migowego w środowisku międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczenia w Międzynarodowym Języku Migowym."

Planowany termin szkolenia to przełom czerwca i lipca, czas trwania 2-3 dni. Zakres szkolenia może jeszcze nieznacznie ulec zmianie, jednak z założenia, ma ono stanowić przygotowanie STPJM i jego członków do konferencji EFSLI, która ma się odbyćw Polsce w 2015 roku.

Mamy nadzieję, że możliwość uczestnictwa w szkoleniu w tak mało jeszcze zgłębionym w Polsce temacie jak tłumaczenie w środowisku międzynarodowym, pod okiem doświadczonych trenerów EFSLI, skutecznie zachęci wielu tłumaczy.

29.01.2012 Prezes STPJM Aleksandra Kalata-Zawłocka i Członkini Zarządu EFSLI ds. szkoleń Marinella Salami spotkały się w Warszawie, aby omówić szczegóły związane z przygotowaniem STPJM do realizacji szkolenia.