Stanowisko STPJM w sprawie składu polskiej rady języka migowego powołanej przez MPiPS.

STPJM pragnie wyrazić swoje niezadowolenie i rozczarowanie brakiem osoby Głuchej w składzie Rady Języka Migowego. Jednocześnie chcielibyśmy zapewnić o naszej solidarności ze środowiskiem Głuchych, które jest tym faktem poruszone. Ma to szczególne znaczenie zważywszy na zadania jakie leżą w gestii Rady. Są to w skrócie: ustalanie rekomendacji w celu prawidłowego stosowania komunikacji migowej, upowszechnianie i promowanie wiedzy o języku migowym, sporządzanie opinii o funkcjonowaniu przepisów ustawy, wskazywanie propozycji rozwiązań wpływających na funkcjonowanie osób uprawnionych. Jesteśmy przekonani, że nie jest możliwa rzetelna praca Rady na tych płaszczyznach bez zdania samych osób uprawnionych, o których mówi Ustawa.
Jednocześnie zakładamy, że każda organizacja czy instytucja zgłaszała do Rady kandydata, który jej zdaniem, najlepiej reprezentuje środowisko skupione wokół tej organizacji. Zarząd STPJM zgłosił prezes Aleksandrę Kalatę-Zawłocką – osobę słyszącą. Wiemy jednak o organizacjach, które zgłaszały osoby Głuche jako swoich przedstawicieli. Dziwi nas fakt, że głos tych środowisk został pominięty w ostatecznym werdykcie ze strony Ministerstwa.

Deklarując poparcie dla środowiska Głuchych

Zarząd STPJM