Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego
Zaprasza do nadsyłania zgłoszeń na jubileuszową konferencję STPJM,
która odbędzie się w dniu 28 września 2024 roku w Warszawie.

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego ma już 15 lat! Choć jest dopiero w wieku nastoletnim, dzięki jego działalności krajobraz tłumaczenia języka migowego w Polsce uległ wielu pozytywnym przemianom. Dużo udało się nam osiągnąć, dużo jednak jest jeszcze do zrobienia. Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej!

Kolejne urodziny STPJM chcielibyśmy jak zwykle uczcić konferencją. W tym roku proponujemy, aby dyskusje w ramach obrad skupiały się, zgodnie z hasłem konferencji, na temacie wspólnej drogi do przyszłości – wspólnej drogi nas: słyszących i Głuchych, tłumaczek/y, klientek/ów, badaczy, nauczycieli. Razem – w różnych konfiguracjach i relacjach, ale w poczuciu jedności, budującej siły i wzajemnego wsparcia. Do przyszłości – tej dalszej, ale też tej, którą tworzymy tu i teraz. Taka problematyka wydaje nam się bardzo na czasie i dlatego zapraszamy do włączenia się w nią poprzez zgłoszenie propozycji swojego wystąpienia konferencyjnego.

Główne języki konferencji to język polski oraz polski język migowy. Będzie zapewnione tłumaczenie na język angielski i International Sign.

Komitet Naukowy

dr Aleksandra Kalata-Zawłocka

Adiunkt w Instytucie Lingwistyki Stosowanej oraz założycielką i byłą prezes Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego. Jest badaczką, autorką kilku publikacji naukowych z zakresu tłumaczenia migowego oraz trenerką tłumaczy języka migowego. Jej obecne zainteresowania badawcze obejmują etykę tłumaczenia ustnego, przygotowanie do tłumaczenia oraz tłumaczenie z języka migowego na język foniczny.

Kinga Chmielewska

Tłumaczka PJM na co dzień współpracująca z Pracownią Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia magisterskie na kierunku logopedia na Akademiii Pedagogiki Specjalnej oraz studiowała filologię polskiego języka migowego na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2022-2024 pełni rolę skarbniczki STPJM.

Renata Świderska-Noworyta

Głucha tłumaczka, członkini Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego od roku 2012, na codzień lektorka PJM na kierunku filologia PJM na Uniwersytecie Warszawskim. Właścielka Creallinno, organizatorka i trenerka wielu szkoleń warsztatów dla tłumaczy PJM jak i młodzieży.

Michał Łach

Lektor polskiego języka migowego, głuchy tłumacz, obecnie z boku obserwator życia społecznego środowiska Głuchych i tłumaczy, członek Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego, absolwent studiów podyplomowych „Polski Język Migowy”, kiedyś aktywny działacz społeczny.

Weronika Szymańska-Gątarek

Tłumaczka PJM i doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka filologii polskiej oraz filologii polskiego języka migowego na UW. Wieloletnie doświadczenie w tworzeniu treści do mediów społecznościowych dziś wykorzystuje w projektach badawczych i na konferencjach naukowych popularyzując wyniki badań oraz działalność Pracowni Lingwistyki Migowej.

Zgłoś wystąpienie

polski język migowy

W ramach dyskusji konferencyjnych chcielibyśmy się skupić na:

 • przykładach współpracy (case studies) między osobami słyszącymi i głuchymi w różnych konfiguracjach: tłumacz-tłumacz, tłumacz-konsultant, tłumacz-klient;
 • badaniach na temat współpracy między osobami głuchymi i słyszącymi oddających ogólny obraz tego, jak ta współpraca obecnie wygląda – czy się odbywa, czy nie; co jest ważne dla obu stron, żeby doszła do skutku; co by można zmienić na przyszłość;
 • głuchych tłumaczach – kim są, jakie mają możliwości kształcenia i pracy; gdzie i kiedy są potrzebni; jak z nimi współpracować, jak ich wspierać;
 • głuchych i słyszących odbiorcach tłumaczeń – co wiedzą na temat tłumaczenia i jak sprawić, żeby wiedzieli więcej; jak kształtować wiedzę na temat tłumaczenia w obu społecznościach, aby mogły jak najpełniej korzystać z usług tłumaczenia; czego mogą, a czego nie powinni oczekiwać od usługi tłumaczenia;
 • metodach współpracy głuchych i słyszących tłumaczy, które podnoszą jakość tłumaczenia – przygotowaniu, feedbacku, zaufaniu, wzajemnym wsparciu; jak je rozwijać, jak ich uczyć; jak słyszący i głusi tłumacze mogą nawzajem podnosić swoje kompetencje;
 • solidarności i koleżeństwie w środowisku tłumaczy – jak pielęgnować dobre relacje; jak zachęcać młodych ludzi do zawodu tłumacza, do zrzeszania się w STPJM; jak kształtować pozytywne relacje między początkującymi i doświadczonymi tłumacz(k)ami; jak budować poczucie wspólnoty zawodowej;
 • kształceniu tłumaczy języka migowego w bliskim kontakcie ze społecznością Głuchych – jak zwiększać świadomość społeczno-kulturową osób uczących się PJM; jak kształtować postawę sojuszniczą wśród początkujących tłumaczy;
 • właściwych relacjach między głuchymi odbiorcami tłumaczeń a tłumaczami – jak unikać zachowań opresyjnych, mini-agresji, stereotypów i uprzedzeń; jak tworzyć relacje oparte na wzajemnym szacunku i partnerstwie

Zapraszamy do przesyłania propozycji wystąpień: referatów, warsztatów oraz plakatów. Propozycje można przesyłać w języku polskim, angielskim, polskim języku migowym lub International Sign.

Czas trwania wystąpienia:

 • referat plenarny – 30 minut
 • referat w sesji – 20 minut
 • warsztat – 1,5 godz. lub 3 godz.

Główne języki konferencji to język polski oraz polski język migowy. Będzie zapewnione tłumaczenie na język angielski i International Sign.

Zgłoszenia wystąpień należy przesyłać do 30 czerwca 2024 r. na adres: konferencja@stpjm.org.pl

Zgłoszenie powinno uwzględniać:

 • imię i nazwisko oraz afiliację osoby zgłaszającej propozycję wystąpienia, warsztatu lub plakatu
 • tytuł referatu/warsztatu/plakatu
 • streszczenie referatu/warsztatu/plakatu długości do 500 znaków (ze spacjami) nie wliczając bibliografii
 • propozycję języka wystąpienia: polski/PJM
 • biogram autorki/autora

Informacja o zakwalifikowaniu wystąpienia będzie podana 15 lipca 2024 r.

Ceny

Rodzaj biletuEarly Birds
„Wcześniejsze zapisy”
do 16 lipca 2024
Regular
„Normalne bilety”
od 17 lipca
do 9 września 2024
Late
„Późne zapisy”
od 10 września
do 27 września 2024
Jestem członkinią/członkiem lub kandydatką/kandydatem STPJM

Konferencja 10:00-17:00
150 PLN175 PLN230 PLN
Jestem członkinią/członkiem lub kandydatką/kandydatem STPJM

Konferencja 10:00-17:00 + wieczorna Gala STPJM
270 PLN295 PLN405 PLN
Jestem studentką/studentem lub uczennicą/uczniem

Konferencja 10:00-17:00
170 PLN200 PLN260 PLN
Jestem studentką/studentem lub uczennicą/uczniem

Konferencja 10:00-17:00 + wieczorna Gala STPJM
290 PLN320 PLN435 PLN
Jestem tłumaczką/tłumaczem zrzeszoną/ym w zawodowej organizacji tłumaczy

Konferencja 10:00-17:00
180 PLN210 PLN275 PLN
Jestem tłumaczką/tłumaczem zrzeszoną/ym w zawodowej organizacji tłumaczy

Konferencja 10:00-17:00 + wieczorna Gala STPJM
300 PLN330 PLN450 PLN
Jestem prelegentką/prelegentem, tłumaczką/tłumaczem na konferencji (opcja dostępna od 15 lipca)

Konferencja 10:00-17:00
0 PLN0 PLN0 PLN
Jestem prelegentką/prelegentem, tłumaczką/tłumaczem na konferencji (opcja dostępna od 15 lipca)

Konferencja 10:00-17:00 + wieczorna Gala STPJM
120 PLN120 PLN120 PLN
Posiadam imienne zaproszenie z zarządu STPJM

Konferencja 10:00-17:00
0 PLN0 PLN0 PLN
Posiadam imienne zaproszenie z zarządu STPJM

Konferencja 10:00-17:00 + wieczorna Gala STPJM
120 PLN120 PLN120 PLN
Interesuje mnie tematyka konferencji

Konferencja 10:00-17:00
195 PLN230 PLN300 PLN
Interesuje mnie tematyka konferencji

Konferencja 10:00-17:00 + wieczorna Gala STPJM
315 PLN350 PLN455 PLN

Zgłoś się jako tłumaczka/tłumacz

Szukamy doświadczonych tłumaczy, którzy będą tłumaczyć pomiędzy polskim a polskim językiem migowym oraz pomiędzy International Sign a polskim językiem migowym podczas konferencji 28 września 2024 roku od 10:00 do 17:00.

 • Tłumaczenie wystąpień konferencyjnych j. polski-PJM lub IS-PJM
  Tłumacze otrzymają wynagrodzenie w wysokości 1200 zł za swoje usługi. Będą pracować w zespole tłumaczeniowym.
 • Tłumaczenie indywidualne j. polski-PJM lub IS-PJM-english – podczas przerw, sieciowania, spotkań i rozmów indywidualnych tłumaczy, których usługę będą zamawiać uczestnicy w formularzach rejestracyjnych. Koszt 1 dniówki konferencyjnej indywidualnego tłumaczenia podczas przerw – 500zł,
 • Usługa indywidualna tłumacza-przewodnika osoby głuchoniewidomej. Tłumacze-przewodnicy otrzymają wynagrodzenie w wysokości 1200 zł za swoje usługi.

Aplikacje mogą być składane indywidualnie lub w zespole. Jeśli aplikujesz jako zespół, prosimy o uwzględnienie CV każdego członka zespołu oraz listę projektów, w których zespół współpracował.

Prosimy o przesyłanie aplikacji do 30 czerwca 2024 na adres: konferencja@stpjm.org.pl
Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni do 10 lipca 2024 roku. Prosimy również o zarezerwowanie czasu na interaktywne spotkanie przygotowawcze dla tłumaczy, które odbędzie się 27 września 2024 roku od 18:00 do 20:00.
W razie pytań prosimy o kontakt: biuro@stpjm.org.pl

Finansowanie