Relacja z „Wierność a dosłowność w tłumaczeniu”

Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniem otwartym “Wierność a dosłowność w tłumaczeniu” 12 stycznia 2013 roku STPJM zorganizowało drugą edycję szkolenia. Tym razem prawie 80% uczestników to osoby niezrzeszone w STPJM. Cieszymy, że że naszą wiedzę możemy propagować w szerszym środowisku.

W szkoleniu wzięło udział 19 osób z całej Polski.Tak jak poprzednio cześć wykładową poprowadziła Anna Hummel, a część warsztatową Głucha tłumaczka – Renata Świderska. Uczestnicy z dużym zaangażowaniem pracowali nad przygotowaniem wiernych tłumaczeń zaproponowanych zdań polskich i w PJM.

Jeszcze raz przypominamy o nadsyłaniu na adres emailowy: biuro@stpjm.org.pl wszelkich sformułowań po polsku lub w PJM, które sprawiły Wam w czasie pracy tłumaczeniowej trudność! Dzięki temu materiał na kolejne szkolenie będzie odpowiadał Waszym faktycznym potrzebom!

fotorelacja ze szkolenia