Krótko o INSPIDE

Inspide jest akcją skoncentrowaną wokół 5 osób pochodzących z różnych stron Polski. Naszym celem jest zainspirowanie osób z wadą słuchu do dążenia za swoimi marzeniami poprzez ukazanie historii życia oraz opowieści o pasji naszych gości.

Co niezwykłe naszymi gośćmi będą osoby z różnych stron Europy, głusi, którzy realizują swoje marzenia w rzeczywistości. Chcemy raz na miesiąc zorganizować z nimi spotkanie w formie wykładu lub warsztatu, na którym podzielą się swoją historią, wiedzą i pasją, w której się realizują i są znani. Dziedziny, które reprezentują są bardzo szerokie począwszy od aktorstwa poprzez filmografię skończywszy na dziennikarstwie. Wydarzenia w ramach Inspide obejmą cały rok 2015 oraz 4 miasta Polski: Warszawę, Wrocław, Kraków oraz Gdańsk. Wykłady będą otwarte i dostępne dla każdego dzięki zapewnieniu z naszej strony tłumaczy języka migowego, którzy będą dokonywać przekładu z języka migowego na foniczną formę języka polskiego. Dzięki temu możliwe będzie spotkanie, na którym nikt nie będzie odczuwał barier językowych, na czas wydarzenia świat dźwięków oraz ciszy zetkną się w jednym miejscu. Wierzymy, że dzięki tym spotkaniom będzie większa chęć i mobilizacja wśród osób głuchych do realizowania swoich pasji i marzeń. A także mamy nadzieję, że dzięki takim spotkaniom inne osoby pełnosprawne, słyszące będą mogły poznać nas z innej strony, do strony ludzi, którzy mogą wszystko oprócz słyszenia.