Konferencja efsli 2015 – informacje wstępne

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego ma wielką przyjemność ogłosić, że w dniach 11-13 września 2015 roku będzie organizowało 22 konferencję Europejskiego Forum Tłumaczy Języka Migowego (efsli).

efsli to organizacja non-profit, zrzeszająca organizacje tłumaczy języków migowych z całej Europy, od ponad 20 lat działająca na rzecz profesjonalizacji i uznania zawodu tłumaczy języków migowych w Europie. Coroczne konferencje efsli to bardzo szczególne wydarzenia dla środowiska tłumaczy języków migowych w Europie, cieszące się ogromnym zainteresowaniem słyszących i Głuchych tłumaczy. Jak żadne inne przyczynia się do rozwoju i profesjonalizacji, a także, co nie mniej istotne, integracji tej grupy zawodowej, zapewniając możliwość wymiany wiedzy oraz doświadczeń zawodowych i dobrych praktyk pomiędzy tłumaczami europejskich języków migowych. Tworzą znakomitą płaszczyznę do budowania międzynarodowej sieci profesjonalnego wsparcia. Konferencje efsli mają bardzo istotne znaczenie społeczne, w szczególności dla tłumaczy i ich klientów z krajów, w których są organizowane. Prestiż efsli pomaga zwrócić uwagę na rangę problemu tłumaczenia języka migowego, na rolę, jaką w komunikacji pomiędzy społecznością głuchych i słyszącym społeczeństwem odgrywa tłumacz języka migowego.

Dlatego jesteśmy tak dumni, że w 2015 roku po raz pierwszy konferencja efsli odbędzie się w Polsce!

Temat przyszłorocznej konferencji będzie brzmiał:

To say or not to say – challenges of interpreting from sign language to spoken language
(Powiedzieć czy nie powiedzieć – wyzwania w tłumaczeniu z języka migowego na foniczny)

Konferencja będzie poświęcona tłumaczeniu z języka migowego na foniczny, rozważaniom na temat problemów, z jakimi borykają się tłumacze języków migowych w tłumaczeniu w tym kierunku, kształcenia tłumaczy w zakresie poprawnego tłumaczenia i zapewniania usług wysokiej jakości.

Przewidujemy, że w konferencji efsli 2015 weźmie udział około 300 uczestników z całej Europy: tłumaczy, przedstawicieli językoznawstwa, nauk humanistycznych, społecznych i politycznych badaczy i studentów.

Gorąco zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w tej wyjątkowej konferencji! Szczegółowe informacje już niedługo będą dostępne na stronie www.efsli.org/2015

A już teraz można zaglądać na profil konferencji na stronie www.facebook.com/efsli2015inWarsaw