Zaproszenie do zgłaszania referatów

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego
wraz z
Instytutem Lingwistyki Stosowanej UW

zapraszają do nadsyłania zgłoszeń na jubileuszową konferencję STPJM:

„TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO – KIM BYŁ? KIM JEST? KIM BĘDZIE?”,
która odbędzie się w dniach 19-20 października 2019 r. w Warszawie.

10 lat temu powstała pierwsza w Polsce organizacja zawodowa tłumaczy języka migowego – Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego. Naszym celem była praca na rzecz profesjonalizacji zawodu tłumacza PJM oraz poprawy jakości usług tłumaczeniowych. Czy nam się udało? Jak przez te 10 lat zmieniał się krajobraz tłumaczenia PJM? Jakie wyzwania czekają na nas w przyszłości? Dla uczczenia 10 rocznicy naszej działalności pragniemy wspólnie poszukać odpowiedzi na powyższe pytania i w tym celu zaprosić tłumaczy, nauczycieli i badaczy przekładu, oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką na ogólnopolską konferencję.

Główne obszary tematyczne konferencji to:

  • osoba tłumacza i jego rola kiedyś i dziś
  • etyka zawodu tłumacza
  • współpraca między tłumaczami
  • tłumaczenie między językiem migowym i fonicznym/ tłumaczenie między językami migowymi
  • relacja tłumacz – klient
  • tłumaczenie a technologia
  • nowe kierunki tłumaczeń języków migowych

Mówcy plenarni, którzy potwierdzili swój udziałw konferencji to Maya de Wit oraz prof. Małgorzata Tryuk. Gościem specjalnym będzie prezes Europejskiego Forum Tłumaczy Języka Migowego efsli– Ivana Bućko. Zapraszamy do przesyłania propozycji wystąpień: referatów, warsztatów oraz plakatów. Propozycje można przesyłać w języku polskim lub polskim języku migowym.

Czas trwania wystąpienia:

referat plenarny – 30 minut
referat w sesji – 20 minut
warsztat – 1,5 godz. lub 3 godz.

Główne języki konferencji to język polski oraz polski język migowy. Na potrzeby zagranicznych gości będzie zapewnione tłumaczenie z języka angielskiego i na język angielski.

Zgłoszenia wystąpień należy przesyłać do 30 kwietnia 2019 r. na adres: konferencja@stpjm.org.pl

Informacja o zakwalifikowaniu wystąpienia będzie podana 1 czerwca 2019 r.

Komitet organizacyjny konferencji:
dr. Aleksandra Kalata-Zawłocka
Anna Hummel
Magda Schromová
Michał Łach
Renata Szpilska
Natalia Litwiniuk
Karolina Nawrot
Joanna Ciesielska

Komitet naukowy:
dr Aleksandra Kalata-Zawłocka
dr Agnieszka Biernacka
Renata Świderska-Noworyta
Renata Szpilska
Bernard Kinov