PJM jako język w programie ILS UW

Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

Informacja prosto od zaprzyjaźnionej Instytut Lingwistyki Stosowanej UW: Z niecierpliwością czekamy na zatwierdzenie przez Senat UW nowego programu studiów licencjackich dostosowanego do wymogów ustawy 2.0. W programie tym po raz pierwszy znalazł się polski język migowy (PJM). Jeśli program zostanie zatwierdzony, już od nowego roku akademickiego (2019/2020) studenci ILS będą mogli wybrać PJM do swojej kombinacji językowej i uczyć się go od zera jako języka C (podobnie jak szwedzkiego i japońskiego). To będzie historyczna chwila! ILS jako pierwsza jednostka w Polsce kształcąca językoznawców, nauczycieli języków obcych i tłumaczy wprowadzi do swojego programu język wizualno-przestrzenny!
W ramach 3-letnich studiów licencjackich studenci będą realizować program przewidziany dla innych ścieżek językowych dotychczas dostępnych w ILS. Zajęcia dotyczące PJM będą przy tym uwzględniały jego specyfikę kulturowo-historyczną, psycho- i socjolingwistyczną oraz dydaktyczną. Będą prowadzone zarówno przez słyszących, jak i głuchych wykładowców.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauką PJM jako języka C do śledzenia informacji dotyczących rekrutacji na studia w ILS!