Spotkanie konsultacyjne “tłumaczenie między językiem polskim a PJM”

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych ma przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie konsultacyjne dotyczące opisu kwalifikacji rynkowej „Tłumaczenie między językiem polskim a polskim językiem migowym”, które odbędzie się 12 grudnia w godzinach 13.00-19.00 przy ul. Chłodnej 51 w Warszawie (Centrum konferencyjno-szkoleniowe Golden Floor Tower, sala W7, 32 piętro).
Spotkanie ma na celu konsultację ze środowiskami osób Głuchych oraz tłumaczy procedury certyfikacji tłumaczy języka migowego, którą chcemy włączyć do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji obowiązuje w Polsce od 2015 roku. Opis Kwalifikacji jest opisem kompetencji, które muszą posiadać osoby wykonujące poszczególne usługi, np. pilot wycieczek, trener nordic walkingu i inni.
Tłumaczenie języka migowego w Polsce nie zostało dotychczas jednolicie opisane i objęte procedurą certyfikacyjną. Wdrożenie satysfakcjonującego opisu kwalifikacji pozwoli uporządkować status tłumaczy języka migowego. Opisana kwalifikacja i procedura walidacji staną się dobrem wspólnym, włączonym przez właściwego ministra do Systemu i możliwym do realizacji przez każdy podmiot w Polsce, który zgłosi swoją gotowość do prowadzenia certyfikacji. Daje to nadzieję na ujednolicenie standardów pracy tłumaczy i podniesienie prestiżu zawodu tłumacza języka migowego.
Projekt, który powstawał przez kilka ostatnich miesięcy pod czujnym okiem Instytutu Badań Edukacyjnych, jest już na ukończeniu. Docelowo nie ma być własnością STPJM, tylko dobrem wspólnym i ważne, aby spełniał potrzeby środowisk, którym będzie służył. Dlatego też zależy nam na Państwa opiniach.
Serdecznie zachęcamy do udziału w spotkaniu. Przybliżymy na nim istotę Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zapoznamy ze szczegółami opisanej kwalifikacji i związanej z nią procedury certyfikacyjnej, odpowiemy też na ewentualne pytania dotyczące projektu.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o zgłoszenie swojej obecności na adres: biuro@stpjm.org.pl. Będzie zapewnione tłumaczenie na PJM. Osoby spoza Warszawy mogą się ubiegać o zwrot kosztów podróży.

Pobierz program spotkania konsultacyjnego

Pobierz informację o zasadach zwrotu kosztu przejazdu ZSK3

Pobierz wniosek o zwrot kosztów przejazdu