Wykład prof. Trevora Johnstona

23 listopada br. (w środę) o godz. 11:30 goszczący w warszawie prof. Trevor johnston (sydney, australia) wygłosi wykład zatytułowany „the uses and limitations of sign language corpora”.

Wykład odbędzie się w sali 207 (ii piętro) dawnej biblioteki uniwersytetu warszawskiego (kampus centralny, ul. Krakowskie przedmieście 26/28).

Prof. Trevor johnston to jeden z najwybitniejszych specjalistów w zakresie badań nad językami migowymi. Jako dziecko głuchych rodziców jest od najwcześniejszych lat swojego życia użytkownikiem australijskiego języka migowego. Od ponad 30 lat zajmuje się badaniami nad komunikacją wizualno-przestrzenną z perspektywy językoznawstwa teoretycznego i korpusowego, w tym od dziesięciu lat jako profesor wydziału lingwistyki na uniwersytecie macquariego w sydney w australii. Opublikował 10 książek i wiele artykułów (https://www.researchgate.net/profile/trevor_johnston/publications).

Co szczególnie istotne, jest jednym z pionierów i najbardziej uznanych autorytetów w zakresie tworzenia korpusów migowych. Prowadzony przez niego projekt zatytułowany „corpus of grammar and discourse strategies of deaf native users of auslan (australian sign language)” został sfinansowany z prestiżowego funduszu endangered languages soas i wraz ze stopniowym upublicznianiem zebranych wyników (które miało miejsce na przestrzeni lat 2008-2012) stał się punktem odniesienia dla wszelkich współczesnych badań korpusowych nad językami migowymi.
W imieniu pracowni lingwistyki migowej uw serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Wykład odbędzie się w języku angielskim i będzie tłumaczony na polski język migowy.

Źródło informacji: http://www.plm.uw.edu.pl/pl/node/1207