Rezolucja o językach migowych i zawodzie tłumacza języka migowego.

Wspaniała wiadomość z ostatniej chwili!

Parlament Europejski przyjął Rezolucję o językach migowych i zawodzie tłumacza języka migowego. Rezolucja została uchwalona głosami 661 posłów.

We wrześniu Helga Stevens zorganizowała w Parlamencie Europejskim konferencję “Multilingualism and equal rights in the EU: the role of sign languages”, w której uczestniczyły dwie tłumaczki PJM. Teraz pani posłanka będzie się ubiegać o fotel przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego gorąco pragnie podziękować Heldze Stevens, za ogromny wysiłek i zangażowanie w przygotowanie propozycji dokumentu tak ważnego z punktu widzenia środowisk osób Głuchych i tłumaczy języka migowego.

To wielka chwila!

Gratulujemy!!!