Współpraca STPJM i POPON

Miło nam poinformować, że dnia 22 października 2012 r. Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego (STPJM) i Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) podpisały porozumienie o współpracy.

Porozumienie zostało zawarte w ramach projektu „Pracodawca wrażliwy społecznie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

POPON jest liderem sieci współpracy, a jego partnerami w projekcie organizacje z woj. mazowieckiego działające na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Celem sieci współpracy jest promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz upowszechnianie wiedzy dotyczącej niepełnosprawności i zatrudniania osób niepełnosprawnych wśród przedsiębiorców posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę na terenie województwa mazowieckiego.

W ramach współpracy z POPON STPJM zobowiązuje się do podejmowania działań informacyjnych i doradczych w zakresie zatrudniania osób głuchych.

Zapraszamy na stronę Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych http://www.popon.pl