Warsztaty z zakresu tłumaczenia PJM na język polski

Dnia 25 stycznia br. odbyło się szkolenie otwarte STPJM “Warsztaty z zakresu tłumaczenia PJM na język polski” – pierwsze takie szkolenie organizowane przez STPJM i pierwsze takie w Polsce!

Szkolenie trwało cały dzień. Składało się z krótkiej części teoretycznej poprowadzonej przez Aleksandrę Kalatę-Zawłocką i części praktycznej prowadzonej przez Renatę Świderską i Natalię Pietrzak, które dokonywały z uczestnikami analizy tekstów PJM oraz Anny Hummel i Aleksandry Kalaty-Zawłockiej, które zajmowały się analizą językową tekstu tłumaczenia.

Grupa była niewielka, ale bardzo zainteresowana tematem i z dużym zapałem angażująca się w ćwiczenia zaplanowane przez trenerki. Uczestnicy dzielnie pokonywali obawy związane z nagrywaniem na dyktafon swoich tłumaczeń, jeszcze dzielniej przyjmowali ocenę tychże tłumaczeń pod kątem poprawności językowej. Wszyscy w pocie czoła pracowali nad doskonaleniem umiejętności tłumaczenia z PJM na język polski, walcząc ze swoimi słabościami. Brali sobie do serca uwagi i wskazówki trenerek i efekty tej pracy widać było już przy ponownym nagrywaniu tłumaczeń na dyktafon!

Mamy nadzieję, że uczestnicy szkolenia są zadowoleni i będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w swojej pracy.

Zapraszamy na kolejne szkolenia z tłumaczenia PJM na język polski, które odbędą się już niedługo!

Zarząd STPJM

fotorelacja z warsztatów