Tag: lektorat

PJM jako język w programie ILS UW

Od nowego roku akademickiego (2019/2020) studenci ILS będą mogli wybrać PJM do swojej kombinacji językowej i uczyć się go od zera jako języka C (podobnie jak szwedzkiego i japońskiego).

20 lutego 2019 20:16