Przedstawiamy komitet naukowy konferencji 2024!

u góry tytuł komitet naukowy po lewej zdjęcie Aleksandry Kalaty-Zawłockiej trzymającej w rękach dwie książki i ważącej którą wybrać, obok napis przewodnicząca komitetu. Członkowie Kinga Chmielewska, Michał Łach, Renata Świderska-Noworyta, Weronika Szymańska Gątarek i poniżej 4 fotografie członków komitetu, U dołu napis konfernecja z okazji 15-lecia STPJM 28 września 2024

Konferencja „Głusi i słyszący razem w przyszłość!” 28 września 2024!
Przedstawiamy komitet naukowy konferencji!
🧪 Przewodnicząca: dr Aleksandra Kalata-Zawłocka 🧪
🔬 Członkowie komitetu: Kinga Chmielewska, Michał Łach, Renata Świderska-Noworyta, Weronika Szymańska-Gątarek 🔬

🌟Już niedługo ogłosimy szczegółowe tematy konferencji wraz z naborem abstraktów. 🌟