Komisja ds. Etyki 2022-2024

Komisja ds. Etyki w kadencji 2022 – 2024 pracuje w składzie: Michał Drzewek, Katarzyna Głozak i Marta Kalinowska.

Komisja zajmuje się rozwiązywaniem etycznych zagadnień związanych z działalnością członków STPJM. Sprawy, które komisja rozpatruje zgłaszane są przez osoby doświadczające rażących naruszeń kodeksu etyki STPJM przez naszych tłumaczy, które z rożnych względów nie zostały samodzielnie rozwiązane.