NIEPRAWDA, ŻE: dobry tłumacz nie potrzebuje pomocy drugiego tłumacza.

Profesjonalny tłumacz dąży do jak najlepszego wykonywania powierzonych obowiązków. Zgodnie ze standardami tłumaczenia, najbardziej optymalne tłumaczenie na język migowy lub z języka migowego na język foniczny wymaga częstego odpoczynku, a co za tym idzie zmian tłumaczy średnio co 20-30 minut. Jednak najczęściej spotykaną sytuacją jest tłumaczenie wykonywane indywidualnie, tłumaczenie w parach nadal jest mało popularne w środowisku tłumaczy Polskiego Języka Migowego. Negatywnie na rozpowszechnienie pracy tłumaczy w teamie może wpływać niska świadomość dotycząca korzyści takiego rozwiązania dla stron tłumaczenia.

Słyszący uczestnicy nie widzą potrzeby tak częstych zmian tłumaczy, ponieważ nie są świadomi jak wyczerpujący jest to proces. Nie widzą również potrzeby zatrudnienia dwóch tłumaczy, ponieważ wiąże się to ze zwiększonymi kosztami. Głusi uczestnicy procesu tłumaczenia również często nie są przekonani do słuszności zmian tłumacza co 20-30 minut, motywując to możliwymi zakłóceniami komunikacyjnymi występującymi w trakcie zmiany tłumaczy. Dopiero dłuższy odbiór tłumaczenia umożliwia docenienie jakości przekładu wykonywanego przez dwóch tłumaczy.

Proces tłumaczenia wymaga posiadania przez tłumacza nie tylko odpowiednich kwalifikacji i predyspozycji psychofizycznych, ale również skupienia i zaangażowania. Po 20-30- minutach efektywność i jakość tłumaczenia spada, w tym właśnie momencie korzystna jest zmiana tłumaczy. Tłumacz, który aktualnie nie tłumaczy nazywany jest „tłumaczem off”, nie znaczy to, że nie jest on obecny w procesie tłumaczenia. Jego zadaniem jest koordynowanie
i ewentualne korygowanie praca tłumacza aktywnie tłumaczącego, zwanego „tłumaczem on”.

Praca w teamie jest korzystna dla obu tłumaczy, umożliwia nie tylko wzajemną wymianę doświadczeń, ale również poszerzenie swojej wiedzy i słownictwa. Korygowanie popełnionych błędów oraz udzielanie informacji zwrotnej na temat jakości wykonanego przekładu wspiera rozwój tłumaczy oraz poprawia jakość całego procesu tłumaczenia. Dodatkowo, tłumaczenie w parze korzystnie wpływa na zdrowie tłumaczy, zmniejszając poziom stresu. Częste zmiany, umożliwiające regenerację zapobiegają powstawaniu zbytniego obciążenia psychofizycznego, mającego negatywny wpływ na funkcjonowanie całego organizmu.

Pomimo licznych zalet, tłumaczenie w parze nie należy do najłatwiejszych. Wymaga zaangażowania obu tłumaczy oraz wzajemnego dostosowania się do siebie. Tłumacz musi posiadać cechy umożliwiające zgodną współpracę z drugim tłumaczem, niezbędne jest stworzenie więzi opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Tłumacze muszą niejako „przyzwyczaić się” do siebie i stworzyć wspólny model tłumaczenia.

Tłumacz Polskiego Języka Migowego musi być osobą wykwalifikowaną, świadomą swoich słabych i mocnych stron, mającą wiedzę dotyczącą procesu tłumaczenia, szeroką wiedzę ogólną oraz wiedzę dotyczącą konkretnej dziedziny tłumaczenia. Niezbędna jest otwartość
na nowe doświadczenia, odporność na stres oraz umiejętność przyjmowania konstruktywnej krytyki. Praca w teamie tłumaczy poprawia jakość tłumaczenia a to jest celem każdego profesjonalnego tłumacza.

Opracowanie: Anna Łoginow