Tag: model

Vademecum tłumacza akademickiego

Dzięki dofinansowaniu ze środków Województwa Mazowieckiego Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego zorganizowało szkolenie „Profesjonalny tłumacz – samodzielny student” w dniach 16 i 17 września 2017 w Warszawie. Szkolenie miało na celu lepsze przygotowanie do pracy tłumaczy akademickich.

11 listopada 2017 12:04