Studia podyplomowe “Polski Język Migowy”

Pracownia Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zaprasza na kolejną, V edycję studiów podyplomowych “Polski Język Migowy” prowadzonych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Rejestracja na studia otwarta będzie od najbliższego poniedziałku (7 maja).

Studia podyplomowe “Polski Język Migowy” skierowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich różnych kierunków, którzy posługują się polskim językiem migowym (PJM) lub systemem językowo-migowym (SJM). Ich celem jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu lektora lub tłumacza języka migowego, rozszerzanie wiedzy na temat słownictwa i gramatyki PJM oraz rozwijanie umiejętności praktycznych w zakresie komunikacji niesłyszących.

Niezbędne informacje o studiach podyplomowych „Polski Język Migowy”