STPJM członkiem PKN

Mamy przyjemność poinformować, że Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego zostało przyjęte w poczet członków Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, a dokładnie jednego z jego komitetów: Komitetu Technicznego nr 256 ds. Terminologii, Innych Zasobów Językowych i Zarządzania Treścią.

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) jest jednostką normalizacyjną, odpowiedzialną za organizację działalności normalizacyjnej na terenie Polski. Do głównych zadań PKN należy m. in.: opracowywanie i rozpowszechnianie Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych oraz reprezentowanie Polski w międzynarodowych i regionalnych organizacjach normalizacyjnych oraz ich działaniach. Ponadto, PKN uczestniczy w tworzeniu krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych, a także prowadzi działalność szkoleniową, wydawniczą, promocyjną i informacyjną w zakresie normalizacji i dziedzin pokrewnych.

Normalizacja odgrywa istotną rolę w gospodarce rynkowej – przyczynia się do zwiększenia jakości i polskich produktów i usług, działając przy tym na rzecz zabezpieczenia interesu konsumentów, promuje uznane reguły techniczne i rozwiązania organizacyjne, zwiększa funkcjonalność i niezawodność procesów i usług.

Z ramienia STPJM w pracach Komitetu Technicznego nr 256 będzie uczestniczyła Prezes Aleksandra Kalata-Zawłocka.

Więcej informacji o działaniach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i lista Organów Technicznych jest dostępna na stronie internetowej: https://www.pkn.pl.