Seminarium naukowe “Badania nad polskim językiem migowym”

W dniach 28-29 marca 2009 roku w gmachu Uniwersytetu Warszawskiego (Sala im. Brudzińskiego) odbyło się seminarium naukowe „Badania nad Polskim Językiem Migowym”. Seminarium zorganizowano z inicjatywy członków Instytutu Polskiego Języka Migowego.

PROGRAM

Sobota 28 marca
Dzień badań lingwistycznych i psycholingwistycznych.
8.30–16.30

  1. Premiera filmu dokumentalnego pt: Gość w Świecie Ciszy, reż. Przemysław Tymiński.
  2. Dr Piotr Tomaszewski: Czy można rozszczepiać atomy w PJM?
  3. Dr Iwona Grzesiak: Mini-rozmówki migowo(PJM)-polskie, polsko-migowe(PJM) ze słowniczkiem.

Przerwa na kawę

  1. Mgr Olga Wozniak-Włodarska: Jak migają Beduini, czyli co o pochodzeniu języków (migowych) powiedziałby Karol Darwin.
  2. Emilia Olszewska, Piotr Mostowski: Głusi w Europie – Raport Komitetu Rady Europy ds. Rehabilitacji i Integracji Osób Niepełnosprawnych.

Przerwa obiadowa

  1. Dr Piotr Tomaszewski: Wizualny dyskurs dziecięcy a twórczość językowa dzieci głuchych.
  2. Dr Joanna Kobosko: Tożsamość głuchej młodzieży wychowanej w rodzinach słyszących rodziców.

Niedziela 29 marca
Tłumaczenia PJM – PJM jako obcy i jako własny – PJM w kulturze
9.00–16.00

  1. Mgr Aleksandra Kalata-Zawłocka, mgr Małgorzata Czajkowska-Kisil, mgr Agnieszka Laskowska-Klimczewska : O tłumaczeniu na świecie i w Polsce.

Wykłady dotyczyły Polskiego Języka Migowego, tożsamości głuchych a także profesjonalizacji zawodu tłumacza. Seminarium otworzył prof. Marek Świdziński, po przemówieniu pana profesora, uczestnicy mogli obejrzeć film Przemysława Tymińskiego pt. „Gość w Świecie Ciszy”. Film został nakręcony podczas Pierwszego Warszawskiego Festiwalu Kultury Głuchych, który odbył się w październiku zeszłego roku. Po projekcji filmu nastąpiła seria wykładów. Dr Piotr Tomaszewski „rozbił” Polski Język Migowy na atomy, dr Iwona Grzesiak bardzo rzetelnie opowiedziała o problemach opisu leksykograficznego Polskiego Języka Migowego w oparciu o „Minirozmówki migowo (PJM)-polskie, polsko-migowe (PJM) ze słowniczkiem”. Następnie mgr Olga Woźniak-Włodarczyk zaprezentowała ewolucyjne podejście do języków migowych, a para studentów Uniwersytetu Warszawskiego Emilia Olszewska i Mostowski przedstawiła sytuację prawną Głuchych oraz języków migowych w Europie. Na zakończenie pierwszego dnia głos zabrała dr Joanna Kobosko i ponownie dr Piotr Tomaszewski. Dr Kobosko przedstawiła wyniki swoich badań nad tożsamością głuchej młodzieży wychowanej w rodzinach słyszących rodziców, z kolei dr Tomaszewski podobnie jak jego przedmówczyni zaprezentował wyniki badań własnych nad rozwojem dziecięcego języka gestów.

Udzielono odpowiedzi na wiele pytań, prowadzono burzliwe dyskusje, pojawili się też goście specjalni m.in. Michael Farris, który jako pierwszy naukowiec w Polsce zapoczątkował badania nad Polskim Językiem Migowym.

Drugi dzień należał do trzech pań, mgr Aleksandry Kalaty-Zawłockiej, mgr Agnieszki Laskowskiej-Klimczewskiej i mgr Małgorzaty Czajkowskiej-Kisil. Mgr Kalata-Zawłocka poruszyła temat profesjonalizacji zawodu tłumacza języka migowego tak za granicą jak i w Polsce. O swoich doświadczeniach zawodowych z uczestnikami seminarium dzieliły się tłumaczki mgr Czajkowska-Kisil i mgr Laskowska-Klimczewska. Obie panie podkreślały jak ważne jest tłumaczenie w parach (team interpreting). Podczas wykładów zwrócono również uwagę na proces kształcenia głuchych tłumaczy.

Seminarium zakończyła mgr Małgorzata Czajkowska-Kisil, zaznaczając, że tego typu spotkania będą się odbywać cyklicznie dwa razy do roku.

Tekst opracował: Marcin Ruszczyk.

p.s. Obsługę tłumaczeniową tego wydarzenia zapewniły: Małgorzata Czajkowska-Kisil, Agnieszka Klimczewska oraz Marcin Ruszczyk.