„Porozmawiajmy o…” z Małgorzatą Talipską

Zapraszamy członkinie i członków, kandydatów i kandydatki oraz sympatyków STPJM na kolejne spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o…”
👉 Tym razem z Głuchą aktywistką Małgorzatą Talipską.👈
20 lutego 2023 o godz. 18:00 na platformie Zoom.
Zapisy: https://forms.gle/YDaYiDJ2fByWrFUc7

Dla osób związanych ze Stowarzyszeniem udział jest nadal bezpłatny. Dla sympatyków STPJM wstęp kosztuje 20zł.

Uwaga! Całe spotkanie odbywa się tylko w polskim języku migowym. Prowadzić rozmowę będzie Magdalena Sipowicz, a wszyscy uczestnicy będą mogli osobiście zadać pytanie gościni w PJM lub napisać je na czacie. Nie będzie tłumaczenia na język polski. Spotkanie nie będzie nagrywane.
👉 Kim jest Małgorzata Talipska? Osoby związane ze środowiskiem Głuchych na pewno znają tą postać! 👈
Prezeska Instytut Spraw Głuchych (członkini zarządu)
Kanclerz Instytutu Spraw Głuchych
Absolwentka Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych w Warszawie przy ul. Łuckiej oraz Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie studiuje na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji także UW. Stypendystka ONSI, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, oraz Fundacji na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego “Universitatis Varsoviensis”. Związana od kilku lat z Pracownią Lingwistyki Migowej UW. Pracuje przy kilku projektach badawczych, między innymi przy tworzeniu korpusu polskiego języka migowego oraz przy adaptacji podręczników szkolnych dla potrzeb uczniów głuchych. Na pierwszym etapie studiów jej główne zainteresowania badawcze mieściły się wokół aspektu etnicznego Głuchych oraz funkcjonowania głuchych i dostępności, a także aspektów prawnych. Obecnie podejmuje tematykę starości g/Głuchych.
Swoją aktywną postawę obywatelską rozpoczynała od reprezentowania uczniów jako przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego gimnazjum a następnie liceum, była też radną pierwszej kadencji w Młodzieżowej Radzie Miasta Stołecznego Warszawy oraz członkiem Zespołu d/s. g/Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Członek Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Stołecznego Warszawy. Sekretarz Instytutu Polskiego Języka Migowego. Członek Komisji Ekspertów ds. Osób Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Pomysłodawczyni i koordynator konferencji ,,Znaki własne i przydomki migowe z zakresu języka polskiego, historii i WOS”. Brała udział w organizacji konferencji Głusi Mają Głos IV „Inicjatywa + przedsiębiorczość + samoorganizacja = SUKCES”. Koordynowała także organizacje konferencji Głusi Mają Głos V “Od korzeni do pędów”. Jest fundatorem oraz założycielem Fundacji Instytut Spraw Głuchych. Jej marzeniem jest aby powstał Dom Seniora Głuchego w którym kadra jak i pensjonariusze będą osobami niesłyszącymi i migającymi polskim językiem migowym PJM.
Strona internetowa: www.isg.org.pl/talipska
Adres e-mail: talipska(at)isg.org.pl
Źródło: http://www.isg.org.pl/talipska