Opisać język głuchych

Wyobraźmy sobie, że rodzimy się w społeczności, w której wszyscy wokół nas komunikują się niezrozumiałym dla nas językiem. Co więcej – takim, którego nie jesteśmy w stanie doświadczyć naszymi zmysłami. Wyobraźmy sobie też, że mimo to wszyscy wokół oczekują, iż język ów opanujemy – po to, aby żyło nam się „łatwiej” i abyśmy mogli „normalnie” funkcjonować w społeczeństwie. Po to, abyśmy nie byli inni. W ten sposób, w wielkim uproszczeniu, można opisać problemy dotykające Głuchych w Polsce. Zwróćmy uwagę: Głuchych, a nie niesłyszących.

ŹRÓDŁO: http://www.naukaonline.pl/serwis/item/3456-opisac-jezyk-gluchych

Paweł Rutkowski