Poprzednie władze STPJM

Władze STPJM kadencji 2016-2020

Od lewej: Anna Hummel, Michał Łach, Magda Schromova i Aleksandra Kalata-Zawłocka

Zarząd 2016-2020:

 • Prezes – Aleksandra Kalata-Zawłocka
 • Wiceprezes – Anna Hummel
 • Sekretarz – Magda Schromova
 • Skarbnik – Michał Łach

Komisja Rewizyjna 2016-2020:

 • Przewodnicząca – Iwona Cichosz
 • Zastępca przewodniczącej – Natalia Pietrzak
 • Sekretarz – Paulina Gul

Sąd Koleżeński 2016-2020

 • Małgorzata Limanówka
 • Alicja Orłowska
 • Anna Stopińska
 • Monika Grabowska-Dobrowolska
 • Marcin Ruszczyk

Władze STPJM kadencji 2015-2016

Od lewej: Aleksandra Kalata-Zawłocka, Michał Łach i Anna Hummel

Zarząd 2015-2016

 • Prezes – Aleksandra Kalata-Zawłocka
 • Wiceprezes – Anna Hummel
 • Skarbnik/Sekretarz – Michał Łach

Władze STPJM kadencji 2012-2015

Od lewej: Michał Łach, Aleksandra Kalata-Zawłocka, Magdalena Sipowicz i Anna Hummel

Zarząd 2012-2015

 • Prezes – Aleksandra Kalata-Zawłocka
 • Wiceprezes – Anna Hummel
 • Skarbnik – Michał Łach
 • Sekretarz – Magdalena Sipowicz

Władze STPJM kadencji 2009-2012

Od lewej: Małgorzata Czajkowska-Kisil, Aleksandra Kalata-Zawłocka i Joanna Łacheta

Zarząd 2009-2012

Prezes – Aleksandra Kalata-Zawłocka
Wiceprezes – Małgorzata Czajkowska-Kisil
Skarbnik/Sekretarz – Joanna Łacheta