Języki migowe w telewizjach publicznych

sign language on public television in Europe 2022

W najnowszych (i jedynych do tej pory) kompleksowych badaniach na temat obecności w mediach publicznych języków migowych (a więc również i nas, tłumaczek i tłumaczy) przeprowadzonych w 2022 r. wynika, że pod względem ilości programów Polska radziła sobie nadzwyczajnie dobrze – na wszystkich antenach TVP oferowano prawie 48 godzin programów z polskim językiem migowym, co dało 2. miejsce (z 51) w Europie.

Dobrze było również z różnorodnością programów – z PJM emitowano programy z aż 11 kategorii rodzajowo-gatunkowych.

Nieźle było też z dostępnością czasową pozycji – prawie połowę z nich emitowano wczesnym bądź późnym wieczorem (tj. między 18:00 a północą), a poza tym we wszystkich siedmiu porach dnia można było złapać coś z JM.

Wielkim problemem była za to (ciągle podnoszona przez środowisko) wielkość tłumacza oraz sposób łączenia go z oryginalną treścią na ekranie.

Dane pochodzą z pracy doktorskiej Sławomira Stępskiego i są dostępne pod linkiem: https://europe2022.signlangtv.org/ Analiza dla Polski: https://europe2022.signlangtv.org/results.php?sl=polish