Członkostwo w EFSLI

Zarząd STPJM ma zaszczyt ogłosić, że nasze stowarzyszenie zostało przyjęte w poczet członków Europejskiego Forum Tłumaczy Języka Migowego!!!

W liście powitalnym od Prezes EFSLI – Mayi de Wit otrzymaliśmy też pierwsze zaproszenie na Doroczny Zjazd Delegatów odbywający się przy okazji corocznej konferencji EFSLI (w tym roku w Estonii):

„Dear STPJM,

On behalf of the efsli board I would like to formally welcome you as an efsli full member. In addition to the application form and the statutes, we now have received your membership payment in good order. We have added your name to the full member list on the website and have added it to the efsli address list as well. I will forward you the information in regard to the efsli AGM that all full members have received.

Kind regards,
On behalf of the efsli board,
Maya de Wit
efsli president”

Cieszymy się bardzo, że nasze starania o członkostwo w EFSLI zakończyły się sukcesem. Czujemy się zaszczyceni możliwością wstąpienia w tak znakomite grono profesjonalistów. Wraz z przystąpieniem do EFSLI otwierają się dla nas nowe możliwości rozwoju, ale także pojawiają się zobowiązania wynikające z przynależności do tak szanowanej organizacji.