Współpraca

Współpraca z Polskim Towarzystwem Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS opiera się na pogłębianiu i szerzeniu wiedzy w zakresie przekładu.

Współpracujemy z Instytutem Lingwistyki Stosowanej Uniwerstytetu Warszawskiego, gdzie będziemy podejmować wspólnie kształcenie tłumaczy języka migowego w dziedzinie przekładu, językoznawstwa, translatoryki, kompetencji międzykulturowych.

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego jest organizacją wspierającą inicjatywę inspide. Jednym z ważniejszych aspektów wsparcia, jakie STPJM zapewnia inspide jest tłumaczenie z Polskiego Języka Migowego na język polski.

Współpraca STPJM z Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych ma na celu promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz upowszechnianie wiedzy dotyczącej niepełnosprawności i zatrudniania osób niepełnosprawnych wśród przedsiębiorców posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę na terenie województwa mazowieckiego.

Współpraca STPJM z nieformalną organizacją “Głucha Polka Potrafi”, która ma na celu zebranie prawdziwych historii Głuchych Polek, które mają odwagę do życia po swojemu i spełniania marzeń, by schwyciły za serca tysiące ludzi. Przede wszystkim projekty realizowane przez grupę “Głucha Polka Potrafi” mają na celu zapewnianie wsparcia motywacyjnego Głuchym, przełamywanie barier komunikacyjnych oraz stereotypów między środowiskiem głuchych i słyszących.

Nasi Przyjaciele