Spis powszechny tłumaczek i tłumaczy języka migowego

🤟 📋 Zapraszamy Was do wzięcia udziału w ogólnopolskim “Spisie powszechnym tłumaczek i tłumaczy języka migowego”! 🤟 📋

👉 bit.ly/spispowszechnytlumaczy 👈

❓ Po co to robimy?
Dzięki niemu mamy nadzieję zdobyć szczegółowe i precyzyjne informacje demograficzne na temat środowiska tłumaczek i tłumaczy. Te informacje pozwolą nam ustalić, ile osób wykonuje tłumaczenia języka migowego w Polsce oraz jak zróżnicowana jest to grupa. Dane zebrane w ankiecie przydadzą się również naukowcom, edukatorom, instytucjom publicznym i organizacjom pozarządowym, bo dostarczą wiedzy na temat potrzeb środowiska tłumaczek i tłumaczy języka migowego.

❓ Kim jesteśmy?
Niniejsze badanie ankietowe zostało opracowane przez Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego (STPJM) we współpracy z Instytutem Lingwistyki Stosowanej UW (ILS). Podobne badania przeprowadzono m.in. w Wielkiej Brytanii.

❓ Do kogo skierowana jest ankieta?
Ankietę powinny/i wypełnić tłumaczki i tłumacze języka migowego:
znający PJM, SJM, zagraniczny język migowy, IS lub SKOGN;
👌 pracujący w Polsce, ale i za granicą (jeśli wykonują tłumaczenia języka migowego dla Polaków);
👌 doświadczeni i początkujący;
👌 aktywni zawodowo i na emeryturze;
👌 głusi, słyszący i CODA;
👌 dla których tłumaczenie jest pracą zarobkową i wolontaryjną;
👌 zrzeszonych w organizacjach zawodowych i niezrzeszonych.

❓ Kto działa z nami?
Wiele organizacji z całej Polski wspiera “Spis powszechny tłumaczek i tłumaczy języka migowego”.
Partnerami strategicznymi już są:

👉 BON UEK Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
👉 Centrum Edukacyjne Migaj Naturalnie
👉 Centrum Polskiego Języka Migowego
👉 Centrum Rozwoju Dostępności
👉 Creallinno
👉 EduPJM
👉 Fundacja Akademia Młodych Głuchych
👉 Fundacja Fonis
👉 Fundacja Instytut Historii Głuchych „Surdus Historicus”
👉 Fundacja Instytut Spraw Głuchych
👉 Fundacja Kultury Bez Barier
👉 Fundacja Między Uszami
👉 Fundacja Rozwoju Edukacji Głuchych
👉 Głusi.TV
👉 Łódzki Oddział PZG
👉 Migam Spółka Akcyjna
👉 Migowe Laboratorium
👉 Migowe.pl
👉 Olsztyńskie Stowarzyszenie Głuchych
👉 Polski Związek Głuchych
👉 Stowarzyszenie Migaj Sercem
👉 Stowarzyszenie Okno Na Świat
👉 Tłumaczki PJM

Naszych partnerów strategicznych będziemy regularnie przedstawiać w mediach społecznościowych.
W całym kraju działają również indywidualni koordynatorzy regionalni, którzy będą zachęcać lokalne/ych tłumaczki i tłumaczy do udziału w Spisie.

❓ W jakim języku jest ankieta?
Ankieta jest dostępna online, w Google Forms, w języku polskim. Jeśli jednak jakieś pytania będą niezrozumiałe po polsku, można się umówić na konsultację w PJM z przedstawicielką STPJM, Kamilą Skalską lub Magdaleną Sipowicz (biuro@stpjm.org.pl lub Messenger). Również w przypadku trudności technicznych związanych z dostępem do ankiety prosimy o kontakt mailowy na powyższy adres.

❓ Do kiedy można wypełniać ankietę?
Ankietę będzie można wypełniać do 30 września. Można ją wypełnić tylko raz.

❓ Kto zyska na wypełnieniu ankiety?
Spis powszechny tłumaczek i tłumaczy języka migowego jest inicjatywą non-profit. Jedyny zysk, na jaki liczymy po zakończeniu Spisu, to uzyskanie pełnego obrazu sytuacji tłumaczenia języka migowego w Polsce. Dlatego tak istotne jest, aby jak najwięcej tłumaczek i tłumaczy wypełniło niniejszą ankietę.
Zachęcamy więc do przekazywania ankiety znajomym tłumaczkom i tłumaczom języka migowego. Zależy nam, aby ankieta dotarła do każdego miejsca w Polsce. Wypełnienie ankiety to wyraz solidarności zawodowej, a zdobycie wiedzy na temat tego, gdzie, i kim są i jak funkcjonują tłumacze języka migowego w Polsce to nasza wspólna sprawa.

❓ Co po zakończeniu Spisu?
Dane zebrane dzięki Spisowi zostaną opracowane w postaci raportu, który zostanie udostępniony w języku polskim i w PJM. Nasze postępy w zbieraniu danych w ramach “Spisu powszechnego tłumaczek i tłumaczy języka migowego” będzie można śledzić na stronie stpjm.org.pl

❗ Bądźcie z nami!
Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego
Instytut Lingwistyki Stosowanej UW