Hieronimki 2013

plakat hieronimki 2013

5 października 2013 w nowym budynku Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW odbyło się spotkanie hieronimkowe zorganizowane przez STPJM we współpracy z ILS. Tematem przewodnim spotkania były humor w pracy tłumacza, wpadki językowe i przekładowe.

Spotkanie otworzyła dr Katarzyna Malesa – Zastępca Dyrektora Instytutu ds. studenckich. Jako pierwsza wystapiła Malina Baranowska-Janusz, psycholog pracująca ze studentami programu wymiany studenckiej Erasmus, która na przykładzie metafory góry lodowej opowiedziała o kulturowych uwarunkowaniach nieporozumień językowych. Następnie prezentacje przedstawiły Aleksandra Kalata-Zawłocka – o tym, dlaczego humor jest ważny w życiu tłumacza i z czego warto się śmiać, oraz Anna Hummel – o tym, co nas – tłumaczy śmieszy i dlaczego w naszej pracy. Joanna Filipczak i Bernard Kinow reprezentujący Pracownię Lingwistyki Migowej przedstawili wesołe aspekty pracy w procesie anotacji Korpusu Języka Migowego PLM. Po krótkiej przerwie nastąpiła część sprawozdawcza spotkania. Małgorzata Limanówka w imieniu własnym oraz Magdaleny Sipowcz opowiedziała o wrażeniach z tegorocznej konferencji Europejskiego Forum Tłumaczy Języka Migowego (EFSLI) w Ljubljanie, Renata Świderska podzieliła się refleksjami z Seminarium dla Głuchych tłumaczy, które poprzedziło wspomnianą konferencję, a Anna Hummel i Aleksandra Kalata-Zawłocka zaprezentowały badanie “Sign language interpreting in the eyes of Deaf recipients – research on evaluation criteria”, które pierwsza z prelegentek wraz z Michałem Łachem zrealizowali dzięki dofinansowaniu z Funduszu Grantów Badawczych EFSLI. Spotkanie zakończyły życzenia Prezes STPJM dla tłumaczy, wesołe rozmowy kuluarowe i obietnice spotkania w podobnym gronie w przyszłym roku.

fotorelacja hieronimki 2013
fotorelacja