Aleksandra Kalata-Zawłocka

Członkini honorowa Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego.

Legitymacja aktualna.