About translation

About interpreting

This section is designed for those interpreters who are interested in broadening their knowledge on sign language interpreting as well as improving their interpreting skills. Here you willl find a list of publications recommended for professional development, interesting information and stories.

 • Tryuk, M. (2007) Przekład ustny konferencyjny, Warszawa: PWN
 • Dąbska-Prokop, U. (red.) (2000) Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa: Educator
 • Hejwowski, K. (2004) Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa: PWN
 • Pisarska, A., Tomaszkiewicz, T. (1996) Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
 • Kielar, B. (2003) Zarys translatoryki, Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych UW
 • Pieńkos, J. (2003) Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki., Kraków: Zamykacze
 • Gile, D. (1995) Basic concepts and models for interpreter and translator training, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company
 • Tryuk, M. (2006) Przekład ustny środowiskowy, Warszawa: PWN
 • Wittlin, K. (2006) „Model profesjonalizacji rynku tłumaczeń ustnych w Polsce” w: Tryuk, M. (red.) Teoria i dydaktyka przekładu konferencyjnego : z badań Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: Takt
 • Mikkelson, H. (1996) „The Professionalisation of Community Interpreting” http://www.acebo.com/papers/PROFSLZN.HTM
 • Staniszewska, D. (2007) “Status training and professional development” w: Kierzkowska, D. (red.) THE WARSAW INTERNATIONAL FORUM ‘Court Interpreting and Legal Translation in the Enlarged Europe’ Warsaw, 23-25 August 2006
 • Mathers, C. (2000) “Preparation: More than just a good idea” www.geocities.com/paschmcc/Preparation.pdf
 • Kopczyński, A. (1998) „Conference Interpreter: A Ghost Or an Intruder” w: Ocena tłumaczenia ustnego. Materiały Konferencji Naukowej OB  i SP, Łódź, 8-9 VI 1996
 • Frishberg, N. (1990) Interpreting: An Introduction, Silver Spring: RID Publications
 • Mindess, A. (1999) Reading Between the Signs. Intercultural Communication for Sign Language Interpreters. Intercultural Press
 • Kalata-Zawłocka, A. (2003) „Tłumacz w świecie ciszy – wokół zagadnień dotyczących tłumaczenia migowego”, Lingua Legis, Nr 11, str.19-30
 • Green, Ch. (2003) “Interpreters and ‘soft skills’: Ethics and attitude” http://www.theinterpretersfriend.com/Terpsnet/soft_skills.html
 • Stewart, D. A., Schein, J. D., Cartwright, B. E. (1998) Sign Language Interpreting: Exploring its Art and Science. Allyn and Bacon
 • Humphrey, J. H., Alcorn, B. J. (2001) So You Want to Be an Interpreter? An Introduction to Sign Language Interpreting. Amarillo, Texas: H & H Publishers
 • Kellet-Bidoli, C.J., (2001) „Spoken-language and signed-language interpretation. Are they really so different? W: Garzone, G., Viezzi, M. (red.) Interpreting in the 21st Century: Challenges and opportunities, John Benjamins
 • Bar-Tzur, D. (1999) “Integrating the interpreting service models”
 • Pliszki, A. (2006) „Tłumaczenie w języku migowym a tłumaczenia ustne w językach fonicznych” w: Tryuk, M. (red.) Teoria i dydaktyka przekładu konferencyjnego : z badań Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: Takt
 • Napier, J. (2005) Sign language interpreting. Linguistic coping strategies. Coleford, England: Douglas McLean
 • Nęcki, Z. (2000) Komunikacja międzyludzka, Kraków: Antykwa
 • Kurcz, I. (2000) Psychologia języka i komunikacji, Warszawa: SCHOLAR
 • Kubiak-Sokół, A. (2007) Poprawnie po polsku. Poradnik językowy PWN, Warszawa: PWN

Dla wszystkich zainteresowanych przekładem:

Najnowsza książka znakomitej tłumaczki Elżbiety Tabakowskiej – Tłumacząc się z tłumaczenia.

http://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,2474,tytul,T%C5%82umacz%C4%85c%20si%C4%99%20z%20t%C5%82umaczenia

Polecamy!

***

Zbiór artykułów autorstwa polskich specjalistów z dziedziny tłumaczenia pisemnego i ustnego
pod redakcją Magdaleny Kizeweter i Andrzeja Kopczyńskiego, powstały po konferencji “Jakość i ocena tłumaczenia” zorganizowanej w 2007 roku przez Instytut Filologii Angielskiej SWPS.

http://www.swps.edu.pl/new_www/academica/

Miłej lektury!

***

Zbiór e-artykułów autorstwa światowych specjalistów z dziedziny tłumaczenia języka migowego na stronie internetowej: http://www.streetleverage.com/.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami, gdzie można dowiedzieć się o pracy, perspektywie i doświadczeniu zawodowym z udziałem tłumaczy języka migowego na całym świecie.

Nasi Przyjaciele