Dla tłumaczy

Międzynarodowy Dzień Tłumacza | Print |  E-mail
There are no translations available.


Z okazji Międzynarodowego Dnia Tłumacza

Zarząd STPJM pragnie złożyć tłumaczom PJM najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, radości z wykonywanej pracy, ciekawych zleceń,

wyższych stawek, inspirujących szkoleń i zadowolonych klientów!


Dzień Tłumacza został ustanowiony w 1991 roku przez Międzynarodową Federację Tłumaczy (FIT). Data 30 września nie przypadkowo  została wybrana na święto tłumaczy –  tego dnia przypada bowiem rocznica śmierci św. Hieronima, uznawanego za ich patrona. Do niedawna święto obchodzili jedynie tłumacze pisemni i ustni. Ponieważ tłumacze języków migowych to też tłumacze, więc zakładamy, że i oni mogą schronić się pod opiekuńcze skrzydła patronatu św. Hieronima. A zatem STPJM niniejszym przyłącza się do tradycji obchodzenia Międzynarodowego Dnia Tłumacza!


Św. Hieronim (347 - 420 r.n.e.), znany również jako Hieronim ze Strydonu (urodził się w Strydonie, w Dalmacji, na terenie dzisiejszej Chorwacji), zyskał sławę dzięki przetłumaczeniu Starego i Nowego Testamentu z języka greckiego i hebrajskiego na łacinę. Przekład ten – do dziś uznawany za oficjalny – nosi nazwę Wulgata. Nazwa ta pochodzi od łacińskich słów textus vulgatus – teksty pospolite, dostępne dla wszystkich. Św. Hieronim nie bez powodu zyskał szacunek jako tłumacz. Do swojej pracy podchodził z wyjątkowym zaangażowaniem i, jak moglibyśmy powiedzieć dzisiaj, profesjonalizmem.


Prace nad tłumaczeniem Biblii zajęły Św. Hieronimowi blisko 24 lata, z czego kilkanaście poświęcił na studia nad językiem hebrajskim i greckim, czytanie manuskryptów, wyszukiwanie i porównywanie informacji pochodzących z wielu źródeł. Jego dorobek obejmuje też tłumaczenia wielu innych starożytnych dzieł, jak choćby komentarze do ksiąg Nowego i Starego Testamentu, teksty Origenesa. Św. Hieronim był autorem licznych prac historycznych, komentarzy, ponad 150 listów, homilii, dzieł egzegetycznych, interpretacji tekstów biblijnych oraz biografii Pawła Apostoła, Hilarego, Malchusa.

 

Więcej o Św. Hieronimie można przeczytać między innymi na stronach:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Hieronim_ze_Strydonu

 

Na obchody Dnia Tłumacza zapraszamy 6 października do Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW!

Program wydarzenia dostępny tutaj