Zarząd:

 • Prezes – Aleksandra Kalata-Zawłocka
 • Wiceprezes – Anna Hummel
 • Sekretarz – Magda Schromova
 • Skarbnik – Michał Łach

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodnicząca – Iwona Cichosz
 • Zastępca przewodniczącej – Natalia Pietrzak
 • Sekretarz – Paulina Gul

Sąd Koleżeński:

 • Małgorzata Limanówka
 • Alicja Orłowska
 • Anna Stopińska
 • Monika Grabowska-Dobrowolska
 • Marcin Ruszczyk

Zarząd:

Prezes – Aleksandra Kalata-Zawłocka
Wiceprezes – Anna Hummel
Skarbnik/Sekretarz – Michał Łach

Zarząd: 

Prezes – Aleksandra Kalata-Zawłocka
Wiceprezes – Anna Hummel
Skarbnik – Michał Łach
Sekretarz – Magdalena Sipowicz

Zarząd (na zdjęciu od lewej):

Małgorzata Czajkowska-Kisil – Wiceprezes
Aleksandra Kalata-Zawłocka – Prezes
Joanna Łacheta – Skarbnik/Sekretarz

Nasi Przyjaciele