ID cards

Legitymacje członkowskie STPJM

Od kwietnia 20111 tłumacze będący członkami Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego posiadają legitymacje potwierdzające ich przynależność do naszej organizacji.

Legitymacje wydawane są na rok i wymagają regularnego przedłużania. Każdorazowe przedłużenie ważności legitymacji wymaga spełnienia przez jej posiadacza określonych warunków, takich jak udział w szkoleniach zawodowych czy aktywna działalność w STPJM. W ten sposób mamy pewność, że tłumacze STPJM będą w stanie zapewnić swoim Głuchym i słyszącym odbiorcom najwyższą jakość tłumaczenia.

W chwili obecnej legitymacje zostały wydane wszystkim członkom naszego stowarzyszenia. W niedalekiej przyszłości w legitymacjach nasi tłumacze będą posiadali wpisy o poziomie odbytej certyfikacji i uprawnieniach do wykonywania poszczególnych rodzajów tłumaczenia.
O szczegółach dotyczących procedury certyfikacyjnej będzie można niebawem przeczytać na naszych stronach.

Nasi Przyjaciele