Thanks

STPJM pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy nas wspierają:

1. Biuru Biegłych Rewidentów Weryfikator Bis http://www.weryfikator-bis.pl/, które udostępniło i opłaciło nam miejsce na swoim serwerze.

2. Graficzce, pani Karolinie Chmiel-Kacprzak kacprzak.karolina@poczta.onet.pl , która zaprojektowała nasze logo.

3. Tłumaczce języka angielskiego, pani Annie Frycie za pomoc w tłumaczeniu na angielski informacji zawartych na naszych stronach internetowych.

4. Firmie Amadeus Polska Sp. z o.o.http://www.amadeus.com/pl/pl.html za hojne wsparcie naszej działalności.

5. Firmie LAMINEX http://www.laminex.info/pl/ za wsparcie organizacji letniego obozu dla tłumaczy STPJM.

6. Panu Aleksandrowi Grossowi za indywidualne wspieranie naszego stowarzyszenia.

7. Panu Stanisławowi Kalacie za indywidualne wspieranie naszego stowarzyszenia.

8. Panu Romanowi Borowskiemu za indywidualne wspieranie naszego stowarzyszenia.

9. Firmie Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. http://www.cocacola.com.pl/index.html za hojne wsparcie konferencji “Teoria i praktyka przekładu PJM” Tłumacze siłą Głuchych”.

10. Polskiemu Towarzystwu Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS http://www.tepis.org.pl/ za wsparcie konferencji “Teoria i praktyka przekładu PJM. Tłumacze siłą Głuchych”

11. Firmie Poligrafia Chmielewska http://www.chmielewska.waw.pl/ za bardzo udaną współpracę i wspieranie działań naszego stowarzyszenia.

12. Pani Beacie Suchanek za indywidualne wspieranie naszego stowarzyszenia.

13. Panu Arturowi Zawłockiemu za nieprzerwane wspieranie naszego stowarzyszenia swoją wiedzą specjalistyczną, umiejętnościami technicznymi i nie tylko.

14. Pani Karolinie Stefaniak za szczodre wspieranie naszego stowarzyszenia.

Nasi Przyjaciele