Stowarzyszenia tłumaczy języków migowych istnieją na całym świecie, zapewniając wieloaspektowe wsparcie środowiskom tłumaczy, jak również ich Głuchym i słyszącym klientom. Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego jest pierwszym, które powstało w Polsce w podobnym celu. Jest odpowiedzią na silną potrzebę poprawy stanu, w jakim znajdują się obecnie usługi tłumaczenia języka migowego.

STPJM pragnie zaproponować nowe spojrzenie na zawód tłumacza, jego rolę i obowiązki, uporządkować wiedzę związaną z tłumaczeniem języka migowego, uświadomić osobom korzystającym z usług tłumaczy ich prawa i możliwości i rozwijać sztukę tłumaczenia na poziomie profesjonalizmu.

Cele, jakie stawia przed sobą STPJM:

 1. pełnienie funkcji organizacji zawodowej tłumaczy Polskiego Języka Migowego oraz ich reprezentanta na forum krajowym i międzynarodowym;
 2. podnoszenie prestiżu i przestrzeganie zasad etyki zawodu oraz ochrona zawodowych, moralnych i materialnych praw tłumaczy;
 3. zapewnienie wysokiego poziomu tłumaczeń wykonywanych przez członków STPJM dzięki nieustannemu doskonaleniu ich zawodowych umiejętności;
 4. wspieranie inicjatyw badawczych i dydaktycznych mających na celu rozwój tłumaczenia Polskiego Języka Migowego;
 5. wspieranie nauki i doskonalenia znajomości Polskiego Języka Migowego oraz szerzenie wiedzy na temat Kultury Głuchych;
 6. przełamywanie barier komunikacyjnych pomiędzy Społecznością Głuchych i słyszących poprzez wykonywanie tłumaczenia wysokiej jakości.

Swoje cele STPJM zamierza realizować poprzez:

 1. pomoc członkom STPJM w ciągłym doskonaleniu warsztatu tłumacza;
 2. prowadzenie warsztatów, szkoleń, kursów dla tłumaczy oraz dla osób z nimi współpracujących;
 3. organizowanie konferencji, kongresów, sympozjów oraz odczytów na tematy poświęcone zagadnieniom tłumaczenia języka migowego;
 4. zapewnianie poradnictwa językowego i terminologicznego związanego z tłumaczeniem;
 5. udział i reprezentowanie członków w międzynarodowych organizacjach tłumaczy.

Nasi Przyjaciele