Jeśli chcesz przynależeć do jedynej w Polsce, społeczności  zrzeszającej profesjonalnych i aktywnych zawodowo tłumaczy polskiego języka migowego i  razem z nimi zmieniać na lepsze rzeczywistość naszego rynku, uczyć się od siebie wzajemnie i wspierać, bądź wiedzieć czy idziesz w dobrym kierunku zawodowym, to zapraszamy do Nas.

Aby dołączyć się do STPJM, trzeba wpierw uzyskać status kandydata do STPJM.  Kandydatem do STPJM może zostać pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, także zamieszkały poza granicami Polski, mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych. Kandydat do STPJM nie jest członkiem Stowarzyszenia, lecz osobą odbywająca okres przygotowawczy, chcąca w przyszłości zostać członkiem STPJM. Stowarzyszenie sprawuje pieczę nad kandydatami do STPJM – służy głosem doradczym i wspiera kandydatów w okresie przygotowawczym.

Aby dołączyć do Stowarzyszenia należy:

  1. Zapoznać się z Regulaminem okresu przygotowawczego dla kandydatów do STPJM
  2. Zapoznać się z Statutem STPJM.
  3. Skontaktować się z jednym z Członków Zarządu pod adresem: biuro@stpjm.org.pl.

Spotkanie kandydatów do STPJM z Zarządem STPJM odbywają się w pierwszym kwartale każdego roku. Terminy naboru ogłaszamy pod koniec ostatniego kwartału każdego roku. Zapraszamy do śledzenia informacji o naborze do Stowarzyszenia na naszych portalach społecznościowych lub na naszej witrynie internetowej bądź zgłoszenie na powyższy adres e-mailowy z dopisaniem się do listy kandydatów na STPJM. 

 

Regulamin

okresu przygotowawczego dla kandydatów do STPJM

Regulamin okresu przygotowawczego 24.02.2018

Nasi Przyjaciele