Członkostwo w Stowarzyszeniu Tłumaczy Polskiego Języka Migowego dzieli się na: 

* rzeczywistych,
* honorowych.

Członkiem rzeczywistym STPJM posiadającym pełnię praw członkowskich, może zostać osoba, która odbyła okres przygotowawczy zgodnie z  Regulaminem okresu przygotowawczego dla kandydatów do STPJM i uzyskała pozytywną opinię Zarządu STPJM poprzez zaprezentowane umiejętności zawodowych oraz etycznej postawy.

Członkiem honorowym STPJM może zostać osoba zasłużona dla społeczności tłumaczy Polskiego Języka Migowego w Polsce.

Szczegóły dotyczące członkostwa w STPJM można znaleźć w Statucie STPJM oraz w Regulaminie członkostwa rzeczywistego w STPJM.

 

 

Statut

Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego

Regulamin

członkostwa rzeczywistego w STPJM

Nasi Przyjaciele