Kiedy to migamy?

Ładowanie Wydarzenia
 • To event minęło.

Kiedy to migamy?

15 Czerwiec 2019 - 09:30 - 17:30

Koleżanki i Koledzy,

Mamy przyjemność zaprosić Was na ostatnie przed wakacjami szkolenie. Planowane szkolenie dotyczące etyki niestety nie może się odbyć z powodów od nas niezależnych, jednak w zastępstwie mamy dla Was bardzo ciekawą propozycję! Ciekawą zwłaszcza dla tych, którzy czują niedosyt jeśli chodzi o rozwój w zakresie PJM.

15 czerwca chcemy Was zaprosić na szkolenie “Kiedy to migamy?”, które poprowadzi dla Was Marcin Łuczywek z Centrum Polskiego Języka Migowego – lektor oraz wykładowca PJM z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym. Natywny użytkownik PJM. Głuchy z Głuchej rodziny. Współprowadzący warsztatów i szkoleń w Centrum PJM na terenie całego kraju oraz współorganizator letnich obozów PJM. Współkoordynator międzynarodowej konferencji dla lektorów języków migowych “Lesico” w 2020 roku w Warszawie.

Szkolenie będzie dotyczyło różnych obszarów leksyki PJM i będzie podzielone na kilka modułów mających na celu przygotowanie uczestników szkolenia do właściwego doboru leksyki migowej w różnych obszarach tematycznych. Dzięki szkoleniu będziecie umieli rozróżnić znaczenia wybranych znaków migowych i lepiej dobrać je do polskich odpowiedników podczas tłumaczenia. Części teoretyczne szkolenia będą przeplatały się z elementami dyskusji i ćwiczeń praktycznych.

Przez 8 godzin, pod okiem doświadczonego lektora, będziecie mogli aktywnie rozwijać swoje umiejętności posługiwania się PJM. Wiemy, że wielu z Was na takie szkolenie właśnie czekało! 🙂 A zatem nie zwlekajcie i czym prędzej rezerwujcie sobie termin.

Opłaty za szkolenie wynoszą:

członkowie – 120 zł
kandydaci – 130 zł
osoby spoza STPJM – 150 zł

Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu prosimy przesyłać na adresbiuro@stpjm.org.pl do dnia 2 czerwca 2019.

Numer rachunku bankowego STPJM: 86 1030 0019 0109 8530 0045 5930

Tytuł przelewu: Szkolenie VI 2019 [twoje imię i nazwisko]

Pragniemy przy tym uprzedzić, że jeśli nie zbierze się grupa 10 osób, będziemy zmuszeni odwołać szkolenie.

 

Dodatkowe informacje:

 • Organizator (STPJM) zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych. O wszystkich zmianach uczestnicy będą powiadomieni mailowo.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia wydarzenia, jeśli liczba uczestników będzie mniejsza niż 10 osób.
 • Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest zgłoszenie na adres emailowy: biuro@stpjm.org.pl i dokonania opłaty za uczestnictwo w wydarzeniu na podstawie otrzymanego rachunku za udział w wydarzeniu. W ciągu 4 dni od zgłoszenia organizator prześle informację w jaki sposób dokonać płatności. 
 • Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w szkoleniu i uzyskania zwrotu kosztów z nim związanych (opłaty za uczestnictwo):
  • w wysokości 100% wpłaconej kwoty pod warunkiem, że zgłosi chęć rezygnacji ze szkolenia nie później niż 14 dni przed wyznaczoną datą szkolenia,
  • w wysokości 50% wpłaconej kwoty pod warunkiem, że zgłosi chęć rezygnacji ze szkolenia na 7 dni przed wyznaczoną datą szkolenia. Po tym terminie Uczestnikowi nie przysługuje prawo do uzyskania zwrotu poniesionych kosztów.
  • w przypadku odwołania szkolenia Organizator zwróci wpłaconą przez Uczestnikowi kwotę w całości na numer rachunku bankowego wskazany przez Uczestnika.
 • Zgłoszenia rezygnacji można dokonać na adres email: biuro@stpjm.org.pl. Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
 • Uczestnik może odstąpić swoje miejsce na liście uczestników innej osobie, pod warunkiem poinformowania o tym Organizatora przed szkoleniem.
 • Organizator może wystawić rachunek w formacie pdf za udział w wydarzeniu. Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres: m.lach@stpjm.org.pl podając swoje dane potrzebne do wystawienia dokumentu (imię, nazwisko, adres zameldowania/zamieszkania, w przypadku posiadania działalności gospodarczej nazwę firmy/instytucji i NIP).

Nasi Przyjaciele