Władze STPJM w latach 2009-2016

Zarząd:

Prezes – Aleksandra Kalata-Zawłocka
Wiceprezes – Anna Hummel
Skarbnik/Sekretarz – Michał Łach

Zarząd: 

Prezes – Aleksandra Kalata-Zawłocka
Wiceprezes – Anna Hummel
Skarbnik – Michał Łach
Sekretarz – Magdalena Sipowicz

Zarząd (na zdjęciu od lewej):

Małgorzata Czajkowska-Kisil – Wiceprezes
Aleksandra Kalata-Zawłocka – Prezes
Joanna Łacheta – Skarbnik/Sekretarz

Nasi Przyjaciele