Translation rating

Osoby korzystające z usług tłumaczenia świadczonych przez tłumaczy będących członkami STPJM zapraszamy do wypełnienia ankiety.
Po odbytym tłumaczeniu w ankiecie można wyrazić swoje zdanie na temat pracy naszego tlumacza.


Nasi Przyjaciele